City Creators

A COWI blog about Urban Development


2 kommentarer

Nyhed: Ny blog om vækst og erhvervsfremme

Fiat500.jpg

Hos COWI vil vi gerne fortælle om de spændende projekter vi laver sammen med jer, dele vores viden og tanker samt udvikle nye idéer og løsninger.

Derfor har vores kolleger opstartet en ny blog om vækst og erhvervsfremme i Danmark. Det seneste indlæg handler om, når en Fiat 500 er bedre end en Ferrari.

Nysgerrig? Du kan læse den nye blog her: Regional Vækst.


Skriv en kommentar

Borgmester og programdirektør i Kulturhovedstad Aarhus 2017 til vellykket inspirationsseminar i COWI

Inspiration Seminar Aarhus

“Det bliver meget mere end en festuge x 52, når Aarhus bliver kulturhovedstad i 2017,” lød det bl.a. fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard på inspirationsseminaret i COWI Aarhus.

Som officiel partner på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 inviterede COWI Aarhus i slutningen af oktober kunder og medarbejdere indenfor til inspirationsseminar. Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, var sammen med programdirektør for Kulturhovedstad Aarhus 2017, Juliana Engberg, sat stævne for at give deres bud på, hvad titlen som kulturhovedstad betyder for byen og hele Region Midt. Det er oplagt, at detailhandlen og turisterhvervene glæder sig, men hvordan påvirker det vores erhvervsliv? Læs mere om de to oplæg herunder. Læs resten


Skriv en kommentar

Befolkningsudvikling, boliger og bosætning – tendenser og udvikling i Danmark 2015

Seminar_Befolkningsudvikling_blog

COWI afholdt den 8. oktober et inspirationsmøde om befolknings- og boligudvikling. Her præsenterede COWI de fire væsentligste tendenser, som vi har registreret inden for befolkningsudvikling i de sjællandske kommuner. Fokus var især på områderne:

  1. Flytning til og fra København
  2. Ind- og udvandring
  3. Økonomisk krise
  4. En aldrende befolkning.

Herudover gav vi bud på, hvilke betydninger tendenserne medfører for befolkningsudviklingen. Inspirationsmødet blev afsluttet med et indlæg om “Boligmarkedet uden for de store byer” ved Jacob Norvig Larsen fra SBI.

På inspirationsmødet præsenterede COWI også projektet “Strategier for boligudvikling” i Egedal Kommune. I projektet har COWI udarbejdet tre scenarier for, hvem der kunne bygges for, og hvilke boligtyper der kunne planlægge for i et nyt boligområde i Egedal. Den efterfølgende kommunaløkonomiske analyse viste, hvad udviklingen af det nye boligområde ville betyde for kommunes økonomi. Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt inspirationskatalog: Anvendelse af tomme grunde

Tomme_Grunde_Blog

En nedrevet butiksejendom er blevet til et nyt bytorv i Bindslev.

Med den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger fra 2010 og 2011 er der nedrevet ca. 3.500 skæmmende bygninger, mens ca. 1.325 er blevet istandsat i 39 kommuner.

COWI har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter(MBBL) udarbejdet et inspirationskatalog med mange gode eksempler på, hvordan tomme grunde kan bruges til nye anvendelser, der gavner det lokale miljø og sammenhold. Brugt på den rigtige strategiske måde, fx i forbindelse med områdefornyelse, kan de tomme grunde få stor betydning for lokalsamfundets udvikling og igangsættelse af en positiv udviklingsspiral.

Eksemplerne er mange, og omfatter bl.a. et stykke med grønt i Stokkemarke, et bytorv i Bindslev, en sognegård i Ullits, et kunstprojekt i Selde, en grøn forbindelse i Durup, og Mulighedernes Hus m.m. i Vestervig. Læs resten


Skriv en kommentar

Transport Planning in the South Atlantic Ocean

Kilde: Google Earth

Copyright: Google Earth

In March 2015 COWI has performed a transport study for the Ascension Island Government in the middle of the South Atlantic Ocean. It is an extremely remote area with a low demand for civil transport and at very high costs. Except for the climate near Equator we found many similarities to Greenland in the Arctic. We also found that many of our previous experiences within transport, supply and economics could be adapted to this assignment.

Read the rest of the story of the development of transportation in one of the worlds most remote nations.  Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Praktikant ved COWI: Fokus på seniorbosætning i sommerhusområderne

2014-10-21 14.15.20

Som et led i landinspektøruddannelsen har jeg valgt at gennemføre et semester som praktikant ved COWI i Aalborg. I løbet af min praktiktid har jeg oplevet at være en del af en virksomhed, der indeholder et bredt spektrum af fagligheder, hvilket som studerende er meget lærerigt at være en del af. Jeg har i forbindelse med praktikopholdet  fået lov til at gå i dybden med temaet: Seniorbosætning i sommerhusområderne.

Der er en stigning af seniorer i alderen fra slut 50’erne til midt 70’erne, der anvender sommerhuset som helårsbolig, hvilket har betydning for særligt de Nordjyske kommuner. Formålet med projektet var at undersøge, hvad seniorerne finder attraktivt ved bosætning i sommerhusområder, hvilken betydning seniorerne har for områderne, og hvordan kommunerne forholder sig til fænomenet. Læs mere om undersøgelsens resultater her. Læs resten