City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg kommune

Photo taken: 01-07-2009

Aalborg Kommune har som mange andre kommuner landet over særlige udfordringer med henblik på at sikre, at gruppen af langtidsledige borgere kommer i beskæftigelse. For at imødegå de særlige udfordringer, som ikke mindst finanskrisen har medført for gruppen af langtidsledige borgere, har Aalborg Kommune bedt COWI om at gennemføre en analyse af de udfaldsramte dagpengemodtagere.

Formålet med analysen er at opnå et detaljeret billede af, hvad der kendetegner de ledige, der falder ud af dagpengesystemet i Aalborg Kommune og af, hvad der er de afgørende risikofaktorer for udfald af dagpengesystemet. Via analysens resultater har Aalborg kommune fået skabt et kvalificeret grundlag for målretning af det videre strategiske og handlingsorienterede arbejde med – og samarbejde om – Aalborg Kommunes dagpengemodtagere, så færre borgere mister dagpengeretten.

Analysens hovedkonklusioner er: Læs resten


Skriv en kommentar

Herning Vand har overblik over de næste 40 års investeringer

danskVAND nr. 3, juni 2015

danskVAND nr. 3, juni 2015

En langsigtet investerings- og finansieringsplan er et godt grundlag for at sikre et forsyningsselskabs værdi og gør det samtidig muligt at fastholde et højt serviceniveau og en sikker forsyning – også til fremtidige generationer. I erkendelse af at tiden var inde til at øge investeringerne for at sikre værdien af selskabets anlæg og den fremtidige forsyning, indledte Herning Vand i 2013 et samarbejde med COWIs økonomer om at danne et overblik over de nødvendige investeringer i et 40 års perspektiv.

“Det er klart, at jo ældre ledningsnet, renseanlæg og øvrige anlæg et selskab har, jo mere vedligehold kræver det. Og det kan blive dyrt i den sidste ende, hvis man venter for længe med at investere. Derfor mener jeg, det er et udtryk for rettidig omhu at danne sig et langsigtet overblik over de nødvendige investeringer og dernæst begynde processen gradvist, som Herning Vand har gjort det”, siger Eske Benn Thomsen, fuldmægtigt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs hele artiklen i danskVAND nr. 3, juni 2015. Læs resten


Skriv en kommentar

Transport Planning in the South Atlantic Ocean

Kilde: Google Earth

Copyright: Google Earth

In March 2015 COWI has performed a transport study for the Ascension Island Government in the middle of the South Atlantic Ocean. It is an extremely remote area with a low demand for civil transport and at very high costs. Except for the climate near Equator we found many similarities to Greenland in the Arctic. We also found that many of our previous experiences within transport, supply and economics could be adapted to this assignment.

Read the rest of the story of the development of transportation in one of the worlds most remote nations.  Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Fra virksomhedsservice til erhvervsservice

??????

Virksomheder er uundværlige for kommunen på samme måde, som kunder er uundværlige for en privat virksomhed. Kommuner, der ønsker at fremme erhvervsklimaet, må derfor arbejde målrettet med deres servicekultur. Virksomheder kan ikke overleve uden et kontinuerligt fokus på service og kundernes behov. Derfor er det ikke underligt, at virksomhederne også selv ønsker at blive behandlet som ’kunder’ med krav på god service i kommunen.

COWI har sammen med Københavns Kommune udviklet en servicekulturuddannelse, der kan hjælpe kommunens medarbejdere med at levere den rette service og samtidig sikre, at myndighedsrollen forvaltes således, at det også opleves som god service af borgere og virksomheder. Læs folderen om servicekulturuddannelsen her. Nogle vigtige trin på vejen mod en servicekultur er… Læs resten


Skriv en kommentar

Bosætnings- og omdømmeanalyse i Høje-Taastrup Kommune

forside boligen familie i fløng

Høje-Taastrup Kommune har fokus på at styrke bosætningen i kommunen. Derfor ønskede kommunen et bedre overblik over beboersammensætningen i kommunen samt tilflyttere og pendleres syn på kommunen. De bad derfor COWI om at gennemføre en bosætnings- og omdømmeanalyse for at afdække beboersammensætningen samt potentialet for at tiltrække nye borgere.

Læs de spændende resultater her i indlægget og i nyheden på Høje-Taastrup Kommunes egen hjemmeside: “Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune, og hvordan tiltrækker vi flere borgere?” Læs resten


Skriv en kommentar

Glædelig jul – City Creators fejrer 2 års fødselsdag

2 års fødselsdag_blog

I disse dage runder City Creators 2 år. Med ca. 150 indlæg om faglig dybde, spændende arrangementer og nye tanker har City Creators leveret input til rigtig mange samarbejdspartnere, kolleger og beslutningstagere.

City Creators har nu haft ca. 31.000 sidevisninger, og indlæggene er for alvor rykket ud på de sociale medier. De fleste indlæg bliver delt op mod 50 gange på de sociale medier. Der er nu mere end 100 personer på mailinglisten. Vi lever af at levere viden – derfor er konstruktive forbedringsforslag altid velkomne. Vi vil nemlig altid være bedre.

Tak for i år, tak for jeres bidrag og tak fordi I læser med. Vi fortsætter med at levere gode og relevante indlæg i 2015.  Læs resten