City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Glædelig jul – City Creators fejrer 2 års fødselsdag

2 års fødselsdag_blog

I disse dage runder City Creators 2 år. Med ca. 150 indlæg om faglig dybde, spændende arrangementer og nye tanker har City Creators leveret input til rigtig mange samarbejdspartnere, kolleger og beslutningstagere.

City Creators har nu haft ca. 31.000 sidevisninger, og indlæggene er for alvor rykket ud på de sociale medier. De fleste indlæg bliver delt op mod 50 gange på de sociale medier. Der er nu mere end 100 personer på mailinglisten. Vi lever af at levere viden – derfor er konstruktive forbedringsforslag altid velkomne. Vi vil nemlig altid være bedre.

Tak for i år, tak for jeres bidrag og tak fordi I læser med. Vi fortsætter med at levere gode og relevante indlæg i 2015.  Læs resten


Skriv en kommentar

Etableringen af en servicekultur giver færre utilfredse ’kunder’

SEB3154.jpg

Et telefonopkald til virksomheden eller borgeren inden en afgørelse bliver truffet giver en bedre relation til kommunen, færre klager og tidsbesparelser. Det viser erfaringer fra arbejdet med metoden, der kaldes ’Styrket Kontakt’.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune har indledt et samarbejde med COWI om et kompetenceudviklingsforløb for forvaltningens medarbejdere, der skal styrke serviceoplevelsen for virksomheder og borgere.

”Vi synes egentlig, at vi arbejder efter nogle gode værdier, men vi vil gerne sikre, at dette også afspejler sig direkte i den kontakt, vi har udadtil”, siger Thomas Jepsen, der er direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI udvikler TDC’s arealer i Blåvand

A3-masterplan_kort_med_ref-bygninger_blog

COWI har udarbejdet et planlægningsgrundlag for TDC’s grund i Blåvand – kaldet ”Blåvands Radio-arealerne”.  På arealerne står der radio- og telekommunikationsudstyr, dels fra den forgangne kystradiostation og dels nyere udstyr, som forventes udfaset. Derfor ønsker TDC at afhænde arealerne på godt 19 ha, der ligger omgivet af sommerhusområdet ved Blåvand.

Som grundlag for planen har COWI udarbejdet forretningsanalyser, der belyser det markedsmæssige potentiale for udnyttelse af grunden. COWI har skitseret en masterplan til helårsboliger, ferieformål mv., der tager hensyn til naturkvaliteterne i området, og indpasser den nye bebyggelse i sammenhængende grønne arealer. Se planforslaget her. Læs resten


Skriv en kommentar

Hvad gør vi, når vi ikke kan ændre de unges holdninger, kommunikation ikke trænger ind, lovgivning ikke virker, biologien styrer og de unge tror, at de er udødelige?

Vimeo, Aabenraa

Aabenraa Kommune og COWI/Welearn går nye veje med de unge, der selv skaber undervisning, løsninger og læring. Vi designer og lærer sammen med de unge – det er nemlig vores erfaring, at de unge selv kan bidrage med langt bedre og flere ideer, når de får de rette værktøjer og støtte via lærere og eksterne fagspecialister.

Målet med læringskonceptet GOOD MOVE er at skærpe de unges trafikale og sociale adfærd i forhold til trafik og ansvarlighed på vejene. Aabenraa Kommune og 10. klasses skolen går derfor ny veje, når det kommer til trafik og kommunikation. Se videoen ovenfor.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI-seminar inspirerer til udvikling i Trekantområdet

Decision Seminar,Vejle_blog

Opskriften på vækst og international konkurrenceevne kræver, at virksomheder og kommuner står sammen samt en velfungerende infrastruktur. Det var hovedbudskabet på COWIs decision seminar, som blev holdt i Vejle fredag den 2. maj på Munkebjerg Hotel i Vejlei forbindelse med  COWIs 50 års jubilæum i Vejle. Som en del af seminaret deltog fire borgmestre i en paneldebat om vækst og sammenhængskraft i området.

”Timemodellen kommer til at betyde rigtig meget for vækst og udvikling – og for, hvor virksomhederne kommer til at placere sig”, indledte Kristian Bransager, projektchef i COWI. ”Vi har ikke så store byer i Danmark, men med hurtige tog kommer vi tættere på hinanden og bliver større. Der kommer imidlertid ikke til at ske noget, hvis vi ikke gør noget for at rykke på det,” fortsatte han. Læs mere om Decision Seminaret i Vejle.

Læs resten


Skriv en kommentar

Effektiv digitalisering, der giver værdi

Digitaliseringsbølgen skyller ind over os og ændrer fundamentalt på vores samfund og vores arbejdspladser.

Rollefordelingen mellem borgerne og det offentlige ændres, og der er behov for helt nye måder at organisere arbejdet. Det kræver nytænkning at ramme den rette balance, hvor borgene får den rette service, medarbejderne trives, og gevinsterne af de nye muligheder kan realiseres.

Digitalisering har mange vinkler, og det er vi i COWI rustet til at håndtere. Vi råder over eksperter i både tekniske discipliner som it-infrastruktur og – arkitektur og inden for forandringsledelse, effektivisering, kommunikation og evaluering. Læs mere på vores nye side om COWI Digitalisering.


Skriv en kommentar

Eksperter fra Stanford og COWI vil skabe et tryggere Aalborg Øst

Astrupstien13_PLANCHE_blog

Stanford University, COWI, AAU og Himmerland Boligforening planlægger en storstilet workshop, der skal fremme ”positiv adfærd” i Aalborg Øst. Workshoppen begynder mandag 24. februar med et stort morgenmøde i sundheds- og kvarterhuset på Fyrkildevej. Borgmester, Thomas Kastrup Larsen, byder velkommen og forskere fra Stanford viser eksempler på, hvordan sociale medier og ny teknologi kan bruges til at skabe større tryghed.

Læs artiklen på www.nordjyske.dk. eller læs mere på www.stanford.peaceinnovation.dk Læs resten


Skriv en kommentar

COWI som gennemgående rådgiver for Thomas B. Thriges Gade i Odense

TBT_D_blog

24.000 biler kører hver dag igennem hjertet af Odense på den firesporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade. Gaden, som den ser ud i dag, har været en stor hindring for at skabe en sammenhængende bymidte. Når omdannelsen ‘Fra gade til By’ igangsættes i 2014 lukkes Thomas B. Thriges Gade for gennemkørende trafik og der skabes en bilfri bymidte, hvor trafikken foregår til fods, på cykel, med citybus og letbane med mulighed for at parkere sin bil i kældre under gaden. Med omdannelsen nedlægges gaden inden for projektområdet mellem Albanigade og Østre Stationsvej til fordel for et nyt byområde, der forbinder det kommercielle centrum med Odenses museumskvarter.

COWI har, som bygherrerådgiver, bistået Odense Kommune og Realdania med planlægning og realisering af det ambitiøse projekt. Læs resten


Skriv en kommentar

Slides fra inspirationsmøder om planstrategien

Planstrategi_blog3

COWI har netop holdt to vellykkede inspirationsmøder om planstrategien. Møderne blev afholdt i Lyngby 4/12 og i Ringsted 9/12. Der blev sat fokus på planstrategien, og hvordan kommunerne kan gribe processen an og bruge den til at udnytte kommunens strategiske mulighe­der i de kommende fire år. Der blev holdt i alt seks forskellige oplæg. Læs mere og download slides her på siden. Læs resten


Skriv en kommentar

Dagens artikel: Danskere drømmer om at køre mindre i bil

 Artikel fra politiken

En fjerdedel vil gerne stille bilen, men de savner alternative kollektive trafikmuligheder, viser undersøgelse fra COWI. Resultatet fremlægges i dag på et stort decision seminar i Lyngby med transportministeren og en række beslutningstagere fra BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet, kommuner m. fl. Læs hele artiklen i dagens udgave af Politiken.

COWI har spurgt 1.000 danskere om, hvad der gemmer sig af ønsker og drømme hos dem om fremtidens trafikformer. Knap en fjerdedel af befolkningen kunne faktisk godt tænke sig at køre mindre i bil, og det er et spændende svar, for hvis det skete, ville alle vore trængselsproblemer være overstået Læs resten