City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Store lokale forskelle i beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

COWI har undersøgt, hvor store andele af befolkningen, der er i beskæftigelse i de danske kommuner siden 2008. Der er differentieret efter borgernes køn og oprindelse.

Generelt har beskæftigelsesfrekvensen været faldende siden 2008, hvilket gælder for både mænd og kvinder.

I hele Danmark var beskæftigelsesfrekvensen i 2014 på 72 % og ses der på regionerne svinger frekvensen mellem 70 % i Region Nordjylland til 73 % i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper samt mellem kommunerne. Som eksempel (se kortet og grafen) er der ca. 10 procentpoint til forskel mellem nabokommunerne Holbæk og Frederikssund, hvor ikke-vestlige indvandrere i Frederikssund Kommune i markant højere grad er i beskæftigelse ift. Holbæk Kommune.

Du kan selv undersøge hvordan beskæftigelsesfrekvensen har udviklet sig for udvalgte befolkningsgrupper og kommuner ved at besøge vores demografiske vidensbank.

Læs resten af undersøgelsen her i blogindlægget. Læs resten


2 kommentarer

Nyhed: Ny blog om vækst og erhvervsfremme

Fiat500.jpg

Hos COWI vil vi gerne fortælle om de spændende projekter vi laver sammen med jer, dele vores viden og tanker samt udvikle nye idéer og løsninger.

Derfor har vores kolleger opstartet en ny blog om vækst og erhvervsfremme i Danmark. Det seneste indlæg handler om, når en Fiat 500 er bedre end en Ferrari.

Nysgerrig? Du kan læse den nye blog her: Regional Vækst.


Skriv en kommentar

Mål aktiviteten i dine idrætshaller – og udnyt ledig kapacitet

Storhallen.JPG

Som noget helt nyt kan COWI i samarbejde med Aalborg Universitet nu tilbyde kommuner, organisationer og foreninger samt andre med interesse for fritidslivet at få foretaget en analyse af anvendelsen af deres idrætshaller.

Analysen kan bl.a. give svar på:

  • Hvor stor ubrugt kapacitet er der i idrætshallen?
  • Hvor ofte bliver hallens reservationer ikke benyttet?
  • Hvor mange personer der opholder sig i hallen hen over dagen?

Målingen sker ved at benytte termiske kameraer til at bestemme antallet af personer, der opholder sig på hallen baneareal. Det termiske kamera opfanger varme, hvilket gør, at personer skiller sig ud fra en ofte koldere baggrund. Anvendelsen af termiske kameraer betyder, at personer, der opholder i hallen, ikke kan genkendes, og derved kan optagelserne ikke kobles til bestemte personer.

Systemet er testet i mere end 160 danske idrætshaller. Resultaterne har vist, at mange idrætshaller står tomme i mere end 20% af den tid, hvor hallen ellers er booket til aktiviteter af foreninger, skoler mv. Restkapaciteten kunne være anvendt af andre foreninger eller til andre formål. Læs resten


Skriv en kommentar

Mens vi venter på BID…. Om frivillige samarbejder mellem grundejere, butikker, kommuner og andre

Brød Svendborg

Måske det om et par år bliver muligt at lave Business Improvement Districts (BID) i Danmark. BID er en samarbejdsmodel, der inddrager grundejerne aktivt i byudviklingen, både i formuleringen af tiltag og i finansieringen af dem. De udenlandske erfaringer er gode, men BID kræver en lovgivning, som vi ikke har i Danmark endnu.

Heldigvis er der flere andre modeller, og der gøres mange gode erfaringer i disse år. Her i indlægget er et par eksempler på modeller, der fungerer i mindre byer.

Rigtig godt nytår og god fornøjelse med samarbejdet om udviklingen af jeres by. Læs resten


Skriv en kommentar

Kom til Nytårskur hos COWI Aalborg

Invitation_Nytårskur_blog

Torsdag d. 7. januar inviterer vi til Nytårskur på Visionsvej 53 i Aalborg, hvor vi byder på tapas og et glas vin. Samtidig vil vi gerne invitere til et gå-hjem-møde om det nye EU-udbudsdirektiv, der er implementeret i Udbudsloven. Forslaget til loven blev vedtaget den 19. november og træder i kraft den 1. januar 2016.

COWI vil gerne gøre sit til at kaste lys over nogle af de nye muligheder og krav. Derfor inviterer vi til gå-hjem-møde, hvor vores interne jurister og eksperter i udbudsregler, vil give en overordnet beskrivelse af den nye udbudslovs krav og betingelser.

Se indbydelsen her.

Tilmelding er nødvendig senest 18.12.2015. Læs resten


Skriv en kommentar

Borgmester og programdirektør i Kulturhovedstad Aarhus 2017 til vellykket inspirationsseminar i COWI

Inspiration Seminar Aarhus

“Det bliver meget mere end en festuge x 52, når Aarhus bliver kulturhovedstad i 2017,” lød det bl.a. fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard på inspirationsseminaret i COWI Aarhus.

Som officiel partner på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 inviterede COWI Aarhus i slutningen af oktober kunder og medarbejdere indenfor til inspirationsseminar. Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, var sammen med programdirektør for Kulturhovedstad Aarhus 2017, Juliana Engberg, sat stævne for at give deres bud på, hvad titlen som kulturhovedstad betyder for byen og hele Region Midt. Det er oplagt, at detailhandlen og turisterhvervene glæder sig, men hvordan påvirker det vores erhvervsliv? Læs mere om de to oplæg herunder. Læs resten


Skriv en kommentar

Befolkningsudvikling, boliger og bosætning – tendenser og udvikling i Danmark 2015

Seminar_Befolkningsudvikling_blog

COWI afholdt den 8. oktober et inspirationsmøde om befolknings- og boligudvikling. Her præsenterede COWI de fire væsentligste tendenser, som vi har registreret inden for befolkningsudvikling i de sjællandske kommuner. Fokus var især på områderne:

  1. Flytning til og fra København
  2. Ind- og udvandring
  3. Økonomisk krise
  4. En aldrende befolkning.

Herudover gav vi bud på, hvilke betydninger tendenserne medfører for befolkningsudviklingen. Inspirationsmødet blev afsluttet med et indlæg om “Boligmarkedet uden for de store byer” ved Jacob Norvig Larsen fra SBI.

På inspirationsmødet præsenterede COWI også projektet “Strategier for boligudvikling” i Egedal Kommune. I projektet har COWI udarbejdet tre scenarier for, hvem der kunne bygges for, og hvilke boligtyper der kunne planlægge for i et nyt boligområde i Egedal. Den efterfølgende kommunaløkonomiske analyse viste, hvad udviklingen af det nye boligområde ville betyde for kommunes økonomi. Læs resten