City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Lokalplanlægningen skal udvikles

Der udarbejdes 6-700 lokalplaner i Danmark hvert år. KL og en række kommuner er enige om, at lokalplanlægningen kan effektiviseres og udvikles kvalitativt.

Der udarbejdes 6-700 lokalplaner i Danmark hvert år. KL og en række kommuner er enige om, at lokalplanlægningen kan effektiviseres og udvikles kvalitativt.

Lokalplanlægningen udfordres i disse år. Stigende kompleksitet, høj detaljeringsgrad og lange processer er nogle af skudsmålene, samtidig med at kommunerne presses på tid og ressourcer. COWI er rådgiver på et nyt spændende udviklingsprojekt, som Kommunernes Landsforening har igangsat.  

Formålet med projektet er at udvikle brugen af lokalplanredskabet og styrke kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen. Projektet har som ambition at inspirere til og videreformidle konkrete erfaringer om hvordan kommunernes planafdelinger kan lave endnu bedre lokalplaner samt bruge de til enhver tid tilgængelige ressourcer, mest effektivt. Med andre ord en differentieret og fokuseret lokalplanlægning, der tager udgangspunkt i den givne plansituation og aktørernes behov.

COWI er Danmarks største private producent af lokalplaner. Med ca. 30 lokalplaner om året udarbejder COWI ligeså mange lokalplaner som Danmarks største kommune, Københavns Kommune. Gennem tiden er det blevet til ca. 1.500 lokalplaner, og alene i 2015 har vi udarbejdet 35 lokalplaner. Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt klimatilpasset boligområde i Frederikshavn

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

For Golfparken Frederikshavn A/S har COWI været med i udviklingen af nyt stort boligområde med golfbane nord for Frederikshavn. De nye planer er en videreudvikling af de planer, der i 2007 blev udarbejdet for feriecenterprojektet “Palm City”, der bl.a. omfattede en stor centerbebyggelse, 600 hytter og 18 hullers golfbane – også dengang med COWI som plan- og miljørådgiver. På grund af den økonomiske krise er planerne aldrig realiseret fuldt ud, men det har vist sig, at der er stor efterspørgsel på parcelhusgrunde i området – grundejeren har således næsten solgt de 40 første grunde på ca. 1,5 år!

COWI var med i hele forløbet fra idé til realisering og ydelsespaletten involverede en lang række af COWIs kompetencer inden for bæredygtig byudvikling, bl.a. udarbejdelse af bebyggelsesplan, lokalplan, drænplan med klimatilpasning af området, vandløbsregulering, VVM-screening samt vej- og kloakprojekt for områdets 1. etape. Se lokalplanen her. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Hele vejen rundt: Fra bar mark til bynært boligområde

Ferskenvej

Det er med at holde skruen i vandet, når der planlægges for bynære boliger af høj kvalitet. Før en bar mark kan omdannes til et attraktivt boligområde er der mange processer at holde styr på. COWI har hjulpet Aalborg Kommune igennem de fleste faser med udvikling af området ved Ferskenvej.

Nogle af de centrale emner har været bebyggelsesskitser og endelig plan, lokalplan, procesrådgivning, byggemodning, vejprojektering og projektering af spildevand. Projektet har forløbet gennem de sidste 5 år, og snart er området klar til bebyggelse med parcelhuse, institutioner og rekreative arealer. Læs resten


Skriv en kommentar

5 km moler, 2 km kaj og 155 ha nyt land: VVM og plangrundlag for Frederikshavn Havn er klar

vizu_overbliksfoto_blog

Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne.  De kommende år står havnen overfor en omfattende udvidelse – baseret på den masterplan COWI udarbejdede sidste år.

COWI har nu gennemført omfattende VVM-undersøgelser af udvidelsen, og vilkårene for projektet er nu konkretiseret og synliggjort for bygherre, myndigheder og offentligheden. VVM’en har særligt belyst forholdet til stenrev og beskyttede dyre- og plantearter i området, fredningen ved Hirsholmene, det nærliggende Natura 2000-område, samt de landskabelige forhold. Planerne er udsendt i offentlig høring sammen med VVM’en. Se dokumenterne her. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI udvikler TDC’s arealer i Blåvand

A3-masterplan_kort_med_ref-bygninger_blog

COWI har udarbejdet et planlægningsgrundlag for TDC’s grund i Blåvand – kaldet ”Blåvands Radio-arealerne”.  På arealerne står der radio- og telekommunikationsudstyr, dels fra den forgangne kystradiostation og dels nyere udstyr, som forventes udfaset. Derfor ønsker TDC at afhænde arealerne på godt 19 ha, der ligger omgivet af sommerhusområdet ved Blåvand.

Som grundlag for planen har COWI udarbejdet forretningsanalyser, der belyser det markedsmæssige potentiale for udnyttelse af grunden. COWI har skitseret en masterplan til helårsboliger, ferieformål mv., der tager hensyn til naturkvaliteterne i området, og indpasser den nye bebyggelse i sammenhængende grønne arealer. Se planforslaget her. Læs resten