City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg

Fredensborg_SAVE

COWI har medvirket til at registrere og beskrive bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg Kommune. Resultatet formidles på en webside der giver mulighed for at se såvel fotos som bygningsbeskrivelser af ca. 2.600 bygninger ligesom 20 udvalgte kulturmiljøer er beskrevet i ord og billeder.

Bygningsregistreringen er gennemført ved brug af COWIs iPad-løsning til digitale SAVE-registreringer som anvendes til lignende SAVE-registreringer i flere andre kommuner.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI kan bistå LAG bestyrelser med at udarbejde helhedsorienterede udviklingsplaner

LAG_blog

Der er fra By- Bolig- og Landdistriktsministeriets side lagt op til en omorganisering af arbejdet i de lokale aktionsgrupper (LAG). Det betyder bl.a. at LAG grupperne fra 2014 skal knyttes op til en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er fundamentet for alle de lokale initiativer der iværksættes igennem den enkelte LAG geografi. Det er op til LAG bestyrelserne at få udarbejdet disse planer, men det kan være en indviklet proces at afse frivillige ressourcer til at gennemføre en sådan proces, og det kræver samtidig enighed om hvilken vej man ønsker at gå. Læs resten


Skriv en kommentar

Halsnæs Kommune registrerer bevaringsværdige bygninger

Halsnæs

Halsnæs Kommune registrerer bevaringsværdige bygninger i Frederiksværk og Hundested på iPad, og det er COWI der har leveret teknologien bag. Kommunen får også faglig sparring til selve bevaringsregistreringen samt et opstartskursus, hvor kommunens arkitekter er blevet introduceret til SAVE-metoden, og hvor der gennem en række prøveregistreringer blev fastlagt et fælles vurderingsniveau.

Se TV2 Lorrys indslag om projektet her: http://www.lorry.dk/artikel/178540?autoplay=1&video_id=82820 Læs resten


Skriv en kommentar

COWI registrerer bevaringsværdige bygninger på Frederiksbjerg i Aarhus

Bevaringsværdige bygninger_blog

Aarhus Kommune har igangsat arbejdet med at skabe et nyt plangrundlag for kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade Århus. Områdets særlige miljø er karakteriseret ved sammenstødet mellem høj karrébebyggelse med fælles gårdrum og mindre byhuse i 1½-2 etager med private gårdhaver. For at danne et overblik over bygningsmassen er COWI blevet bedt om at gennemføre en registrering af bygningernes bevaringsværdi. Alt i alt skal omkring 450 bygninger vurderes.

Registreringen gennemføres digitalt med brug af COWIs iPad registrerings-app, som man kan læse mere om her: https://cowicitycreators.wordpress.com/2013/01/30/cowi-debuterer-i-app-store-dataregistrering-pa-ipad/. Læs resten


Skriv en kommentar

Områdefornyelse i Assens – COWI redesigner bymidten og finder byfortællinger sammen med lokale aktører

002_with new buildings_cut_v2

Mariagerfjord Kommune har længe ønsket at give byen Assens et løft, og COWI har hjulpet med at få statens byfornyelsesmidler i spil. Opgaven er løst i dialog med foreninger, skoleelever, skole og daginstitution, politikere og kommunens embedsmænd på workshops og i en følgegruppe med bred deltagelse. Resultatet er et redesign, der giver et kvalitativt løft til en slidt bymidte med nye belægninger og pladser, der tilfører nye muligheder for mødesteder og aktiviteter.

Læs resten