City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Hvad skal der til for at undgå uheld, når en helt ny type køretøj introduceres i tæt bytrafik?

trafiksikerhed-letbaner

Det første skridt er at spørge COWI til råds!

Lige om lidt vil letbanetog køre igennem de tætteste og mest trafikerede gader og pladser i Aarhus. Letbanen er kommet til Danmark, og for første gang i nyere tid vil der køre tog i gadetrafikken. Der introduceres nye vejregler for design og regulering i forhold til den øvrige trafik, men kan trafikanterne nu finde ud af det?

Aarhus Kommune og Aarhus Letbane I/S har besluttet at gennemføre en indsats for at undgå uheld i forbindelse med introduktion af letbane i Aarhus.

COWI har løst opgaven ved at omsætte viden og erfaring samt analyse af lokale forhold til en strategi for hvordan trafikanterne adviseres om potentielle faremomenter i forbindelse med letbanen. Vi har løst opgaven i tæt samarbejde med kunden og ved at kombinere vores viden om letbaner generelt med indhentet viden om letbaner i andre byer i Europa. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI inviterer til Gå-Hjem-Møde om Kollektiv Transport

ga-hjem-mode-kollektiv-transport-cowiOnsdag d. 25. januar 2017, kl. 14:30-16:30 på Parallelvej 2 i Kongens Lyngby vil vi fortælle om de udfordringer vi møder i vores rådgivning indenfor kollektiv
transport. Blandt emnerne er:

  • Bedre Fremkommelighed v/ Christopher Holland
  • Bedre Udformning ved brug af Droner v/Rasmus Albrink
  • Optimering af Kommunale Kørsler v/Carsten Nørgaard
  • Bedre Tilgængelighed v/ Lykke Magelund
  • Bedre Korrespondancer v/Jens Elsbo
  • Værdiskabelse af Kollektiv Transport v/ Ole Kveiborg

Hovedvægten er på kommunernes perspektiv, men alle er velkomne.

Send gerne invitationen videre til dine kollegaer.
Tilmelding til Malene Bang på mlbg@cowi.com gerne inden d. 20. januar.

 


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

COWI bruger realtidsdata til kortlægning af bussernes fremkommelighed

Realtidsdata kan bruges til andet end passagerinformation. COWI har udviklet en metode til at kortlægge bussernes fremkommelighed på vejnettet ved at analysere på historiske realtidsdata. COWI har bl.a. anvendt metoden i samarbejde med Midttrafik til at gennemføre en screening, som peger på en række strækninger med mulige fremkommelighedsproblemer for busserne i Silkeborg. I september udgaven af Trafik og Veje kan man også læse om COWIs samarbejde med Aalborg Kommune om kortlægningen af busfremkommelighedsproblemer i Aalborg.

Resultaterne af kortlægningen viser, at der er potentiale for at øge bussernes rejsehastighed på især store dele af det overordnede vejnet. Midttrafik anvender resultaterne i dialogen med Silkeborg Kommune og busoperatøren med henblik på dels at afstemme resultaterne med den virkelighed, som kommune og operatør oplever, og dels at fastlægge en strategi for fremkommelighedstiltag på vejnettet i Silkeborg.

Læs resten


Skriv en kommentar

PTV vision brugergruppemøde 2016

PTV_brugergruppemøde_blog

Det skandinaviske PTV vision brugergruppemøde afholdes i år, onsdag den 12. oktober, hos COWI i Kongens Lyngby. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Dagen henvender sig til trafikplanlæggere, som er nuværende eller potentielle brugere af trafikmodelværktøjerne VISUM og VISSIM samt de øvrige programmer fra PTV.

Deltagelse på dagen giver gode muligheder for at udbygge sit netværk, udveksle erfaringer med andre brugere (vi har deltagende fra hele Skandinavien) og få den nyeste viden om muligheder i programmerne.

På brugergruppemødet vil du, ud over brugernes egne indlæg, blive præsenteret for nye faciliteter og funktioner i programmerne, samt forskellige indlæg omkring programmernes anvendelse i praksis.

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjertet?
Vi vil gerne sikre et interessant og varieret program for alle deltagere, derfor opfordres alle til at byde ind med forslag til indlæg. Til info fritages alle indlægsholdere for at betale deltagerafgift.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI inviterer til inspirationsmøde om kollektiv trafik

Inspirationsmøde_Program_kollektiv trafik

COWI har fornøjelsen af at invitere til inspirationsmøde i Vejle og Aalborg torsdag den 16. juni 2016, hvor vi vil præsentere nye erfaringer og værktøjer inden for kollektiv trafik.

Vi inviterer kommuner, regioner og trafikselskaber til at komme og lade sig inspirere og udfordre os på vores viden. Vi har sammensat et program med aktuelle emner, som COWI har nye erfaringer at dele ud af.

Inspirationsmøderne afholdes torsdag den 16. juni 2016:

Kl. 09:30-11:30 hos COWI i Vejle, Havneparken 1, 7100 Vejle

Kl. 14:30-16:30 hos COWI i Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg.

Deltagelse er gratis, og I er velkomne til at invitere kolleger og andre interesserede. Se programmet og tilmeld dig her. Tilmeldingsfristen er d. 9. juni 2016.


Skriv en kommentar

Regeneration of the Bus Terminal in Kampala City, Uganda

Source: Fineartamerica.com

Source: fineartamerica.com

COWI and TYPSA are going to alleviate transport problems in the city of Kampala by improving downtown as a public transport hub and focal point for retail and leisure uses. The urban location and the many uses of the area create unique opportunities for transformation to enhance the entire city, the area and the infrastructure and strengthen downtown as a public transport hub.

It’s more or less already a focal point for retail and leisure uses, but it has to be transformed in regards to good sustainable solutions and consideration of accessibility and urban life which can improve a greater reliance on public transport, cycling and walking. A successful transformation requires a good overall vision that helps implement the different desires and expectations of
the transformation.

Read in Danish. Læs resten