City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

COWI inviterer til gå-hjem-møde om Oslo-studiet d. 11. juni 2019

Billede til blogindlæg

COWI har fornøjelsen af at invitere til en spændende eftermiddag med resultaterne fra Oslo-studiet om fremtidens transport og efterfølgende paneldebat den 11. juni kl. 14.30-16.30 i Lyngby.

Interesserer du dig for fremtidens transport i byer, mobilitet, trafikmodeller, MaaS, kollektiv trafik, selvkørende biler, infrastruktur, CO2-udledning og byens rum? Så kig forbi til en rigtig
godbid af et gå-hjem-møde på en dejlig sommerdag i Lyngby.

Vi præsenterer Oslostudiet – How autonomous cars may change transport in cities – hvor vi har set ind i en fremtid med fuld indfasning af autonome køretøjer. Konsekvenser for byplanlægningen, trafikanterne og for vejinfrastrukturen er konkret beregnet for Oslo-regionen.

Se hele invitationen hér!

HUSK:
Tilmelding til Malene Bang-Lützen på mlbg@cowi.com inden den 6. juni.

HVORNÅR:
Tirsdag den 11. juni 2019,
kl. 14.30-16.30 på Parallelvej 2
i Kongens Lyngby


1 kommentar

COWI inviterer til Gå-Hjem-Møde om kollektiv transport 29. april 2019

Inspirationsmode_Mobilitet_COWI_nov2018COWI har fornøjelsen af at invitere til en spændende og inspirerende eftermiddag om kollektiv transport den 29. april kl. 14.00-16.30 i Lyngby.

Eftermiddagen vil omhandle:

 • De aktuelle udfordringer
 • FNs Verdensmål
 • Proces i forbindelse med bustilpasning til Odense Letbane
 • Effektanalyser ved Letbanen på Ring 3
 • Omstilling til grønne løsninger
 • Stationen i lokalområdet

Vi slutter af med at tale om Fremtidens kollektive transport med autonome køretøjer i forskellige scenarier i Osloregionen.

Se hele invitationen hér!

HUSK:

Tilmelding til Malene Bang-Lützen på mlbg@cowi.com inden den 25. april.

HVORNÅR:

Mandag den 29. april 2019,
kl. 14.00-16.30 på Parallelvej 2
i Kongens Lyngby.

FORPLEJNING:

Undervejs i programmet vil der være en kaffepause og efterfølgende mulighed for at mødes over en øl eller vand.

 


Skriv en kommentar

Contributing to community development in Mauritius

mauritiushttps://www.mauritiusmetroexpress.mu/

COWI has just signed a sub-consultancy contract for the future 26-kilometre light rail that will help boost the modernisation of transport infrastructure and services in the Republic of Mauritius. COWI will provide traffic studies and road signal design.

The Mauritius Metro Express is one of the largest infrastructure projects in Mauritius to date. It will bring much needed improvements to a transport system, which today is characterised by an old inefficient bus system and heavy traffic congestions during peak hours in the capital, Port Louis. Moreover, it will provide long-term economic and community opportunities to the south-west Indian Ocean Island. Read the whole story here: Læs resten


Skriv en kommentar

Hvad skal der til for at undgå uheld, når en helt ny type køretøj introduceres i tæt bytrafik?

trafiksikerhed-letbaner

Det første skridt er at spørge COWI til råds!

Lige om lidt vil letbanetog køre igennem de tætteste og mest trafikerede gader og pladser i Aarhus. Letbanen er kommet til Danmark, og for første gang i nyere tid vil der køre tog i gadetrafikken. Der introduceres nye vejregler for design og regulering i forhold til den øvrige trafik, men kan trafikanterne nu finde ud af det?

Aarhus Kommune og Aarhus Letbane I/S har besluttet at gennemføre en indsats for at undgå uheld i forbindelse med introduktion af letbane i Aarhus.

COWI har løst opgaven ved at omsætte viden og erfaring samt analyse af lokale forhold til en strategi for hvordan trafikanterne adviseres om potentielle faremomenter i forbindelse med letbanen. Vi har løst opgaven i tæt samarbejde med kunden og ved at kombinere vores viden om letbaner generelt med indhentet viden om letbaner i andre byer i Europa. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI inviterer til Gå-Hjem-Møde om Kollektiv Transport

ga-hjem-mode-kollektiv-transport-cowiOnsdag d. 25. januar 2017, kl. 14:30-16:30 på Parallelvej 2 i Kongens Lyngby vil vi fortælle om de udfordringer vi møder i vores rådgivning indenfor kollektiv
transport. Blandt emnerne er:

 • Bedre Fremkommelighed v/ Christopher Holland
 • Bedre Udformning ved brug af Droner v/Rasmus Albrink
 • Optimering af Kommunale Kørsler v/Carsten Nørgaard
 • Bedre Tilgængelighed v/ Lykke Magelund
 • Bedre Korrespondancer v/Jens Elsbo
 • Værdiskabelse af Kollektiv Transport v/ Ole Kveiborg

Hovedvægten er på kommunernes perspektiv, men alle er velkomne.

Send gerne invitationen videre til dine kollegaer.
Tilmelding til Malene Bang på mlbg@cowi.com gerne inden d. 20. januar.

 


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

COWI bruger realtidsdata til kortlægning af bussernes fremkommelighed

Realtidsdata kan bruges til andet end passagerinformation. COWI har udviklet en metode til at kortlægge bussernes fremkommelighed på vejnettet ved at analysere på historiske realtidsdata. COWI har bl.a. anvendt metoden i samarbejde med Midttrafik til at gennemføre en screening, som peger på en række strækninger med mulige fremkommelighedsproblemer for busserne i Silkeborg. I september udgaven af Trafik og Veje kan man også læse om COWIs samarbejde med Aalborg Kommune om kortlægningen af busfremkommelighedsproblemer i Aalborg.

Resultaterne af kortlægningen viser, at der er potentiale for at øge bussernes rejsehastighed på især store dele af det overordnede vejnet. Midttrafik anvender resultaterne i dialogen med Silkeborg Kommune og busoperatøren med henblik på dels at afstemme resultaterne med den virkelighed, som kommune og operatør oplever, og dels at fastlægge en strategi for fremkommelighedstiltag på vejnettet i Silkeborg.

Læs resten