City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Hvordan kan detailhandel, byliv, trafik og klimatilpasning bedst tænkes sammen i en handelsgade?

Foto: Faxe Kommune

Foto: Faxe Kommune

Det var temaet, da COWI arrangerede workshop for Faxe Kommune 20/10 2015 om udvikling af Jernbanegade – handelsgaden i Haslev. På workshoppen deltog handelsliv, grundejere, det lokale museum samt medarbejdere fra kommunen. Workshoppen blev forberedt i tæt samarbejde med kommunens projektleder for områdefornyelsen i bymidten, Mille Milena Rudez. Hun havde sørget for illustrationer og kort over bymidten mv., hvilket gjorde workshoppen meget konkret og håndgribelig for deltagerne.

Formålet med workshoppen var ikke at nå til én færdig løsning, men at etablere en vis konsensus om retning for det videre arbejde, og få en masse gode ideer på bordet. Det er planen, at ideerne fra workshoppen nu skal udstilles, så borgerne kan følge processen og komme med flere indspil. Derefter laves en samlet indstilling til politikerne om den fremtidige indretning af Jernbanegade.

Mille Milena Rudez, projektleder for Haslev Bymidte, udtaler om samarbejdet: “Jeg kan se nu, at COWI var det rigtige valg til opgaven: I har forskellige fagligheder, og I har brugt fagligheden til at bidrage til drøftelserne, og ikke til at tegne en bestemt vision. Dermed levede workshoppen godt op til formålet.” Læs resten


Skriv en kommentar

Invitation til temadag: Bynatur, naturligvis

iStock_000015319850_Smal

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 10.00-14.30 inviterer COWI til temadag med fokus på bynatur som vores tids nye grønne trend. Hvilke fine eksempler har Danmark allerede på natur i byen, hvordan skaber vi attraktiv bynatur, og hvordan bevarer og udvikler vi den eksisterende bynatur samtidig med, at urbaniseringen buldrer derudaf? COWI indbyder til dialog, erfaringsudvekslinger og diskussion og præsenterer spændende indlæg som inspiration til kommende indsatser for bæredygtige og mere grønne byer. Hvert indlæg vil blive fulgt op af spørgsmål, som alle skal forholde sig til, så vi håber på engageret deltagelse hele dagen.

Se hele invitationene her.

Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt klimatilpasset boligområde i Frederikshavn

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

For Golfparken Frederikshavn A/S har COWI været med i udviklingen af nyt stort boligområde med golfbane nord for Frederikshavn. De nye planer er en videreudvikling af de planer, der i 2007 blev udarbejdet for feriecenterprojektet “Palm City”, der bl.a. omfattede en stor centerbebyggelse, 600 hytter og 18 hullers golfbane – også dengang med COWI som plan- og miljørådgiver. På grund af den økonomiske krise er planerne aldrig realiseret fuldt ud, men det har vist sig, at der er stor efterspørgsel på parcelhusgrunde i området – grundejeren har således næsten solgt de 40 første grunde på ca. 1,5 år!

COWI var med i hele forløbet fra idé til realisering og ydelsespaletten involverede en lang række af COWIs kompetencer inden for bæredygtig byudvikling, bl.a. udarbejdelse af bebyggelsesplan, lokalplan, drænplan med klimatilpasning af området, vandløbsregulering, VVM-screening samt vej- og kloakprojekt for områdets 1. etape. Se lokalplanen her. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Inspirationsmøde ved COWI: DGNB – et værktøj til bæredygtig byudvikling

DGNB_Invitation

COWI har fornøjelsen at invitere dig og andre fra din organisation til et spændende inspirationsmøde om DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Den nye standard er en certificering af bæredygtige bygninger og  byområder, og konkrete erfaringer fra arbejdet med DGNB vil danne baggrunden for eftermiddagens faglige debat.

Inspirationsmødet finder sted fredag den 8. maj 2015 hos COWI på Visionsvej 53 i Aalborg. Oplæggene og debat er programsat til at vare fra kl. 14.00 til 16.00. Efterfølgende byder vi på snacks og øl/vand. Arrangementet er gratis, og programmet kan ses her.

Du må meget gerne videresende invitationen til medarbejdere i din organisation, de er mere end velkomne til at deltage. Vi beder blot om, at de tilmelder sig inden mødet på dette link.

Læs resten


Skriv en kommentar

Ny bypark til 100 mio. kr. i Gellerup-Toveshøj

Gellerup_bypark_blog_v2

En enig dommerkomité har valgt team bestående af SLA, EFFEKT, og COWI som den endelige vinder. Læs mere om nyheden her.

Rådmand for Teknik & Miljø Kristian Würtz fremhæver byparkens kvaliteter som bindeled mellem Aarhus og Gellerup:
– Vindertemaet har sikret, at vi får en park, som er attraktiv for beboerne i Gellerup/Toveshøj og resten af Aarhus. Vi får en park, der vil få en attraktionsværdi for hele byen og dermed bidrage til forvandlingen af Gellerup til en attraktiv bydel i Aarhus, siger Kristian Würtz.

Det er målet med projektet, at Gellerupparken-Toveshøj, udvikles til en smuk, attraktiv og mangfoldig bydel, der som en moderne forstad har en byarkitektur, der både er visionær, realistisk og bæredygtig — med andre ord indbyder til et godt byliv for både nuværende og fremtidige beboere.  Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt kontorhus med bæredygtig lokal grundvandsløsning

ATP Ejendommes nye kontorhus, Pakhuset, står klart til brug yderst på Langelinie i København i starten af 2015. Kontorhusets grundvandskøling vil mindske det årlige elforbrug til ca. 1/4 i forhold til traditionel køling, og CO2-besparelsen vil være ca. 75 %.

COWI har været med til at designe en unik løsning med oppumpning af saltvand til køling fra dybereliggnede kalklag, og efterfølgende ledes vandet ud i havnen.

Læs mere på side 20-22 i HVAC Magasinet. Læs resten