City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

STYRK BUTIKSLIVET I BYMIDTEN 2017

styrk-butikslivet-2017

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører til et unikt kursusforløb, der løber fra marts til maj 2017.

Over tre kursusdage (27/3, 26/4 og 30/5) får I al den nyeste viden og alle redskaber til at lave en handlingsplan for handelslivet i jeres bymidte.
Faglige oplæg fra COWIs eksperter, eksterne oplægsholdere, videndeling med de andre deltagere samt rundvisninger i tre udvalgte byer giver den optimale ramme for arbejdet.

COWI har netop udgivet bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter. Her udfoldes de 12 indsatsområder, hvor I kan styrke jeres bymidte, gennem særligt udvalgte cases.  Bogen udgør det faglige fundament for kurset og udleveres til alle deltagere.

Jeres udbytte

  • Den nyeste viden om alle greb, der kan styrke bymidten og dens butiksliv
  • En handlingsplan, der prioriterer de vigtigste indsatser på tværs af 12 områder – fx udvikling af butiksudbuddet, samarbejde/organisering, markedsføring, parkering, opholdskvaliteter og events.
  • Fælles referencer og ejerskab på tværs af kommune og handelsliv – og dermed udgangspunkt for effektivt samarbejde om virkeliggørelsen af indsatserne
  • Masser af konkrete eksempler – hands on og nemt at implementere
  • Rundvisning i tre bymidter med relevante erfaringer og eksempler
  • Diskussioner og videndeling med egen gruppe og deltagere fra andre byer

Forløbet er et gennemprøvet koncept med gode resultater.

Se datoer og mere information her.

Tilmeldingsfrist 6. marts 2017 – NB! begrænset deltagerantal.

Læs resten


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Her er værktøjskassen til udvikling af levende bymidter

butikker_og_byliv_web_03

Med to velbesøgte konferencer i Roskilde d. 24. november og Herning d. 1. december blev udgivelsen af COWIs nye værktøjskasse til udvikling af levende bymidter markeret.

280 mennesker deltog på de to konferencer i Roskilde og Herning i november/december 2016, hvor bogen blev præsenteret, og hvor en lang række succeshistorier blev præsenteret af detailhandlere, citychefer, kommunale embedsmænd mv. fra en lang række byer. Læs mere om konferencerne her.

COWI har i 2015-16 gennemført et stort innovationsprojekt om udvikling af detailhandel i de danske bymidter. Konklusionen er klar:  Med de rigtige greb kan detailhandlen fastholdes og udvikles, også i mindre og mellemstore byer.

Projektet identificerer 12 strategier, som kan anvendes, når man vil skabe levende bymidter med et godt butiksliv. Strategierne bruges allerede med succes i mange byer. De mange konkrete eksempler viser, at de fysiske butikker i høj grad har en fremtid også i nethandlens tid.Projektets resultater er sammenfattet i bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter”, som kan downloades her

De mange konkrete eksempler fra projektet anvendes bl.a. i COWIs netværksforløb for kommuner og handelsstandsforeninger – Styrk Butikslivet i Bymidten – som gennemføres igen i foråret 2017. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI inviterer: To spændende konferencer om udvikling af attraktive bymidter med levende handelsliv

konference-om-attraktive-bymidter_blogProgrammet er spækket med gode oplæg, og der bliver også tid til en målrettet rundvisning i bymidten og videndeling med de andre deltagere.

Målgruppen er politikere, erhvervskonsulenter, citychefer, byplanlæggere, detailhandlere, grundejere og alle andre med interesse i detailhandel og levende bymidter.

Roskilde 24.11.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Roskilde

Herning 01.12.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Herning

Begge konferencer vil foregå fra 8.45-16.30.

COWI har det seneste år udarbejdet en ny bog, der fungerer som den store  “værktøjskasse” med cases, eksempler og idéer til udvikling af attraktive bymidter med et levende handelsliv.
Bogen udkommer på dagen, og alle deltagere modtager et eksemplar.

Læs resten


Skriv en kommentar

Tæt samarbejde mellem byens aktører skaber en mere attraktiv by og større omsætning

BID_Studietur

I handelsbyen Shrewsbury har etableringen af et Business Improvement District (BID) skabt fornyet optimisme i bymidten. De handlende oplever stigende omsætning og flere turister end nogensinde før. Succesen er skabt ved at de handlende, flere grundejere og kommune gik ind i et forpligtende samarbejde. Det var en af flere solstrålehistorier, da deltagere fra syv danske kommuner var på studietur i England med BID som hovedtema.

Men mens vi venter på lovgivningen, samlede Realdania i slutningen af 2015 en håndfuld kommuner fra hele landet, herunder Varde, Aalborg, Odense og Gladsaxe. I flere af disse byer arbejdes der nu med at etablere offentlig-private samarbejder, der skal løfte bymidte, ferieområde eller erhvervsområde til nye højder.

COWI faciliterede for Realdania og kommunerne en proces, der bestod af en workshop og en studietur. I forløbet er der blevet skabt nye rammer for dialog mellem de kommunale og private parter – byerne har på en gang lært af hinanden og de steder de har besøgt på studieturen. I forløbet har parterne fundet ud af, at de har mange overlappende interesser, og at det derfor er oplagt at arbejde tættere sammen. Læs resten


Skriv en kommentar

“Styrk Butikslivet” præsenterer: Investering i Holbæk bymidte som attraktion betaler sig

Holbæk Styrk Butikslivet 9 juni 2016_blog

“Jeg havde blodsmag i munden i 60 dage, men vi nåede det, og nu har vi Danmarks flotteste julebelysning”. Deltagerne i COWIs netværksforløb “Styrk Butikslivet i bymidten” grinede, da Jonas Walter Petersen fortalte om sine første 60 dage i jobbet som citychef i Holbæk.

Det skete, da repræsentanter for kommuner og handelsliv i otte byer var forsamlet i juni måned til tredje og sidste kursusdag i forløbet, der klæder byerne på med den nyeste viden om udvikling af levende bymidter. Undervejs har deltagerne lavet en handlingsplan for deres egen bymidte og dens handelsliv.

Holbæk var valgt som sted for kursusdagen, fordi byen med sine 27.000 indbyggere ikke bare er Nordvestsjællands hovedby og handelscentrum, men også en pionerby inden for samskabelse i bymidten. Her har man i de senere år iværksat flere initiativer, der skal løfte bymidten markant. Den historie blev foldet ud i løbet af dagen, hvor deltagerne også delte egne erfaringer med hinanden. Historien om Holbæk kort:


Skriv en kommentar

Ildsjælene fra Skælskør har vendt udviklingen: Fra tomme butikslokaler til kunstnernes by

Skaelskor_blog

For seks år siden var der mange tomme butikslokaler i Skælskør – i dag summer byen af liv fra keramikværksteder, designere, glaskunstnere mv., der præger livet i den sjællandske købstad med 6.500 indbyggere. Samtidig er der kommet nye butikker til. Det er lykkedes at vende udviklingen og skabe fornyet fremgang i den lille by, der bobler af aktivitet og ildsjæle.

Den historie blev foldet ud, da ca. 30 repræsentanter for otte danske byer mødtes i Skælskør 20/5 til anden kursusdag i COWIs forløb “Styrk butikslivet i bymidten”. Over tre kursusdage bliver deltagerne klædt på med cases og konkrete eksempler på, hvordan bymidterne kan styrkes i en tid, der er præget af koncentration i detailhandlen og udfordringen fra nethandlen. Dagene holdes i tre byer, der med held har anvendt forskellige strategier. Undervejs arbejder deltagerne med handlingsplaner for deres egne byer.

Læs resten