City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Vejle Cykler – nu med påvirkning af adfærd

cykelprojekt_blog

Onsdag den 31. august blev projektet “Vejle Cykler” lanceret ved et kick-off arrangement på Rødkilde Gymnasium.

250 unge fra Vejles uddannelsesmiljø fordelt på fire gymnasiale uddannelser er netop gået i gang med at udvikle løsninger til hvordan flere vælger at tage cyklen i Vejle. Løsningerne skal fokusere på ændre på adfærden, og på denne måde bliver projektet en vigtig brik i Vejle Supercykelsti, hvor alle andre delprojekter handler om det fysiske miljø.

Omkring 50 projektgrupper vil over de næste par måneder arbejde med én af to strenge:

  1. Hvordan får I de unge til at bruge cyklen mere når de transporterer sig til skole?
  2. Hvordan kan ansatte i byens virksomheder påvirkes til at bruge cyklen mere til deres daglige pendling? Flere virksomheder i Vejle har meldt sig som deltagere i denne streng.

Læs resten


Skriv en kommentar

Ny undersøgelse: Cyklister har afgørende betydning for provinsbyernes handelsliv

Cykling_Detail_blog

COWI har sammen med 7 kommuner fra Jylland og Fyn gennemført en stor undersøgelse, der sætter fokus på cyklisternes betydning for handelslivet i provinsbyerne. Undersøgelsen viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i de store byers bymidte og ca. en fjerdedel i de små og mellemstore byer. Cyklen er det foretrukne transportvalg i bycentrene, og cyklister besøger flere butikker pr. tur end bilister.

Cyklen er det foretrukne transportvalg i centrum af de store provinsbyer, og cyklende og gående bidrager aktivt til et aktivt byliv, fordi de bevæger sig rundt i et lavere tempo og med en større nærhed til de øvrige brugere af byen. Med denne undersøgelse er det nu også påvist, at de bidrager væsentligt til handelslivet ved at lægge penge i butikker, restaurationer og andre byfunktioner.

Se resultatet af undersøgelsen her.


Skriv en kommentar

Unge skal gøre trafikken mere sikker

Esbjerg,trafiksikkerhed

Esbjerg kommune har bedt gymnasieelever om hjælp til en mere sikker trafik i byen.  Esbjerg blev sidste år udpeget til “Trafiksikkerhedsby” af Transportministeriet. Det betyder blandt andet, at 22 kryds i byen skal ombygges, så det sikrer de såkaldte bløde trafikanter.

“Det er så vigtigt for kommunen, at vi får nedbragt uheld i trafikken, og hvorfor så ikke bruge de unge, som færdes derude og som har kreative ideer”, siger Anders Kronborg (S), der er formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

Andreas Scherlund fra 2.g på Rybners HTX i Esbjerg synes, at projektet er en rigtig god idé. “Vi tænker jo på en anden måde end de voksne, og når der så kommer nye synsvinkler, er der også mulighed for, at vi finder noget helt nyt, som rent faktisk virker i praksis”, forklarer han.

COWI, WeLearn og Esbjeg Kommune samarbejder om projektet. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Deltag i undersøgelsen: Cyklisternes betydning for byernes handelsliv

Detailhandel og cykling

Cyklisterne er vigtige kunder for byernes butikker. Indtil nu har der ikke været bevis for cyklisternes konkrete betydning for detailhandlen i byer uden for Hovedstadsområdet. 7 kommuner fra Jylland og Fyn har sammen med konsulentfirmaet COWI igangsat en stor undersøgelse, der sætter fokus på cyklisternes betydning for handelslivet i provinsbyerne.

Undersøgelsen giver eksempelvis svar på, hvor mange penge cyklisterne bruger i byens butikker, hvordan forskellige trafikanter kombinerer byens forskellige tilbud, årsagerne til at vælge eller fravælge cyklen til indkøbsturen og hvad kommunerne kan gøre for at øge andelen af cyklister på shoppingtur. Undersøgelsen vil foregå gennem april 2015 i Aarhus, Aalborg, Odense, Randers, Kolding, Horsens og Ikast-Brande Kommuner. Du kan vinde en iPad Air ved at besvare spørgeskemaet, som du finder her. Læs resten


Skriv en kommentar

How to: More Children Cycling to School

Cycling in Horsens

COWI is a member of the Cycling Embassy of Denmark. We are working together with municipalities and other partners in order to increase cycling in Denmark and other countries. One of the articles in the latest newsletter from Cycling Embassy of Denmark introduces results on how to increase the percentage of children going to school by bike. Read the other interesting articles in the newsletter here. Læs resten


Skriv en kommentar

SmartBiking: Se de unges idéer til cykelfremme

SmartBiking_Svendborg

Er du interesseret i, hvordan unge kan arbejde målrettet og engageret med cykelfremmeideer? Så skal du tage dig tiden til at se denne 6 minutters video.

Videoen sammenfatter forløbet og indholdet i et meget spændende og lærerigt projekt med tre gymnasier i Svendborg i ét fælles projektforløb.

Idéudviklingsfasen er nu afsluttet, og det næste bliver at omsætte nogle af de kreative løsninger til virkelighed. Læs resten


Skriv en kommentar

40 mio. kr. til cykelfremme

Cyklister_blog

Transportministeriet har netop offentliggjort, hvem der får del i de 40 mio. kr. som i 2014 udmøntes til fremme af cyklismen i Danmark. Af de heldige kommuner kan nævnes Haderslev, Aalborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Sønderborg og Haderslev, som alle har ansøgt med rådgivning fra COWI. Læs mere her.

De mange millioner går til supercykelstier og cykelparkering. Målet er at styrke forholdene for cykelpendlere, således at landets borgere i højere grad bruger cyklen til arbejde og uddannelse. Forbedret cykelparkering ved stationer og trafikknudepunkter skal også fremme kombinationsrejser med cykel og kollektiv trafik.

Igen til marts bliver det muligt at søge puljen til supercykelstier og cykelparkering. I denne omgang udmøntes hele 100 mio. kr. Ansøgningsfristen er 11. marts 2015. Læs resten


Skriv en kommentar

Fremtidens skolevejsanalyser

I dag har COWI sammen med Aalborg Kommune holdt indlæg på Vejforum i Nyborg under overskriften “Hvordan gennemføres fremtidens skolevejsanalyse?”.

Som led i arbejdet med at gøre Aalborg til Danmarks mest trafiksikre skoleby, har Aalborg Kommune i samarbejde med COWI aktivt taget nye, innovative analyseredskaber i brug, så trafiksikkerhedsarbejdet ved kommunens skoler bl.a. tager udgangspunkt i elevernes oplevelser af trafikken og trafiksikkerheden set fra oven – helt bogstaveligt. Læs resten


Skriv en kommentar

Danske cykelløsninger i norsk kontekst

Cykling i Norge

Mange kommuner i Norge vil gerne øge cyklens andel af turene. I Bergen vil kommunen f.eks. øge cyklens andel fra 4% til 10% inden 2019. Norge har selvsagt nogle udfordringer med topografi og vejr, og traditionen for cyklisme er endnu ikke nær så udbredt som i Danmark. Flere norske kommuner er i gang med en proces, hvor der arbejdes for at afprøve flere løsninger med infrastrukturen til cyklister.

Det tekniske universitet i Norge (NTNU) har bedt COWI om et bidrag til et 3 ugers efteruddannelseskursus for norske trafikplanlæggere i cykelplanlægning. En af COWIs cykelplanlæggere, Malene Kofod Nielsen, var derfor inviteret til Trondheim for at undervise i, hvordan danske cykelløsninger kan indpasses i norsk kontekst.

Læs resten