City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Aalborg Havn viser vejen med City Sense™

AalborgHavn_blog

Also available in English

Aalborg Havn har over de seneste år arbejdet med at måle køretider imellem havnen og det overordnede vejnet. Nu er en permanent løsning til indsamling, behandling og præsentation af rejsetider ved brug af bluetooth etableret i City Sense™. Her kan du se løsningen i realtid.

Løsningen benytter data fra 13 målepunkter langs vejene til og fra havnen – samt fra tilsvarende 18 målepunkter på E45 og Universitetsboulevarden, hvor Vejdirektoratet indsamler data.

Resultatet er bedre service til havnens brugere, der nu på Aalborg Havns hjemmeside kan se de aktuelle rejsetider mellem havnen og E45 – og ændre deres afgangstidspunkt eller rute, hvis der opstår forsinkelser.

Læs resten


Skriv en kommentar

Assens viser vejen til Odense med City Sense™

City Sense_Assens

Also available in English
I forbindelse med et flerårigt projekt, der skal forbedre fremkommeligheden på hovedvejen imellem Assens og Odense, har Assens Kommune valgt at etablere City Sense™ til at kortlægge rejsetiden i dag og til at evaluere de forbedringstiltag, der gennemføres over de næste år.

Løsningen bygger på 6 målepunkter, og samtidig anvendes data fra Odense Kommunes tilsvarende løsning på Sdr. Boulevard, så der kan foretages en komplet kortlægning på hele strækningen mellem Assens og Odense.

For en brøkdel af den samlede anlægsøkonomi for forbedringstiltagene på strækningen kan City Sense™ således dokumentere effekten af investeringerne.

Læs resten


Skriv en kommentar

Sjælland har fået flere prikker – City Sense™ er nu også i Roskilde og Slagelse

City Sense Sjælland Blog

Also available in English

Roskilde Kommune etablerer City Sense™ med 30 målepunkter på strategiske placeringer på trafikvejnettet. Løsningen skal hjælpe Roskilde Kommune med at skabe et dokumenteret overblik over de trafikale udfordringer samt til at evaluere på forbedringstiltag. I Slagelse etableres City Sense™ som et led i evaluering af en forbedring af busfremkommeligheden omkring stationen.

Dermed spreder prikkerne sig på Sjælland, hvor City Sense™ nu anvendes til at kortlægge rejsetider i 7 kommuner – og i praksis nærmer vi os med hastige skridt 100 individuelle målepunkter, som stort set har omringet København.

Da den grundlæggende filosofi bag City Sense™ er, at alt foregår i samme tekniske system, kan data fra de enkelte målepunkter kombineres. Rejsetider kan derfor nu kortlægges imellem eksempelvis Roskilde, Køge, Ballerup og Slagelse. Læs resten


Skriv en kommentar

Succesfyldt COWI-møde i Vejle om trængsel, mobilitet og cykling

IMAG0249

Trængsel, mobilitet og cykling var emner på et spændende møde som COWI afholdt i sidste uge i Vejle, hvor godt 35 debatlystne fagfolk mødtes. Der var faglige indlæg vedrørende trængsel, cykling og mobilitet. Indlæggene blev leveret af 4 af COWIs 130 by- og trafikplanmedarbejderstab. Der var stor ros fra deltagerne. Foredragsholderne var fra COWI – Karen Marie Lei, Malene Kofoed Nielsen, Jonas Hammershøj Olesen og Susan Schmidt. Læs resten


Skriv en kommentar

Det sner også i City Sense™!

SneCS_blog

D. 13. januar sneede det i Nordjylland, og som det er dansk sædvane, havde årets første snevejr konsekvenser for trafikkens afvikling. De fleste trafikanter har nok haft en tydelig fornemmelse af, at hastigheden blev nedsat, og at der flere steder opstod forsinkelser. I dag d. 17. januar er den gal igen. Hele Aalborg ligger under en tung, hvid dyne, og denne gang er der endnu mere sne!

Billedet herover viser rejsetidens udvikling på et relativt kort stykke af E45 i nordgående retning ved Universitetsboulevarden. Normalt tager det ca. 1½ minut at køre den 2,5 km lange strækning, men da sneen for alvor satte ind sammen med myldretiden og et glatføreuheld, steg rejsetiden i mandags til mere end 15 minutter blot på denne strækning! Læs resten


1 kommentar

Trafikanterne i Ballerup får glæde af City Sense™

Ballerup_blog

Also available in English

Vejdirektoratet har valgt at installere City Sense™ på vejnettet omkring O4 og Ballerup Byvej. I oktober blev 13 Bluetooth™-målere opsat på strategiske steder i Ballerup, og målerne skal i tre år levere data til at kortlægge rejsetiderne for biltrafikken.

Trafikken igennem Ballerup på O4 og Ballerup Byvej har været ganske udfordret i flere år, og de signalregulerede kryds i området er belastet til bristepunktet. City Sense™ skal hjælpe med at identificere muligheder for at forbedre afviklingen og med at identificere fejl og uhensigtsmæssigheder i signalanlæggene, så de kan udbedres hurtigst muligt. Læs resten


Skriv en kommentar

City Sense™ samler rejsetiderne i Aalborg

Aalborg

Also available in English

I denne uge blev City Sense™ i Aalborg udvidet, så der nu er næsten fuld dækning af alle trafikveje i byen. Systemet er unikt, idet Aalborg Kommune leverer data fra et kamerabaseret rejsetidsmålesystem på kommunevejene, mens der på statsvejene er installeret rejsetidsmåling ved anvendelse af Bluetooth™ – et system, vores underleverandør, Blip Systems, har driftet som testplatform over de seneste to år. Endvidere har Aalborg Havn i samme periode haft et Bluetooth™-system på trafikvejene til havneområdet.

Nu samles data fra alle tre systemer i City Sense™, så der i fællesskab er etableret et overblik over den samlede trafikale situation i Aalborg, både i realtid og historisk.

Læs resten