City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Droner flyver ind på nethinden

Droner_DR

Dronen er yderst effektiv til hurtig og præcis dataindsamling, og COWI har gjort dronen til en integreret del af arbejdet med dataindsamling, kortlægning og landmåling.

Søndag aften fløj dronerne for alvor ind på nethinden hos den danske befolkning, da DRs TV-Avisen 21.30 bragte et indslag om erhvervslivets anvendelser af droner.

Et nyt lovforslag fra Regeringen vil for alvor sætte droner på dagsordenen med enklere regler for erhvervslivets anvendelse af droner. Dansk Erhverv vurderer, at dronerne kan skabe op til 15.000 arbejdspladser i Danmark. Det vil vi i COWI gerne være med til at understøtte.

Se indslaget her.

Se også blogindlægget om trafikanalyse via video. Læs resten


Skriv en kommentar

City Sense™ ser sort: Massiv effekt af Black Friday

City Sense_Black Friday

Danskerne har for alvor taget det amerikanske tilbudskoncept, Black Friday, til sig – og det kan ses i bymiljøet! Black Friday 2015 (27.11.2015) købte danskerne ind for næsten 2 mia. kr. Dankortomsætningen slog rekord og var 13 % højere end den hidtidige rekordomsætning med Dankort.

Med City Sense™ er det muligt at kortlægge effekten af events som Black Friday. De fleste butikker i Aalborg City havde åbnet til kl. 22.00 Black Friday, og det var en god idé. Resultaterne viser, at antallet af fodgængere sprængte skalaen for, hvor mange personer, der normalt registreres i byen. Faktisk var der ca. dobbelt så mange mennesker i Aalborg City som på en normal fredag, og mon ikke også det har boostet omsætningen i butikkerne, restauranterne og de andre byfunktioner. Læs resten


Skriv en kommentar

Tall Ship Race 2015 betyder dobbelt så mange fodgængere i Aalborgs gågader

City Sense TSR_blog

Aalborg var i dagene 1.-4. august 2015 vært for The Tall Ships Races. Regattaen er blandt de største arrangementer Aalborg nogensinde har været vært for, og arrangementet tiltrak tusindevis af besøgende hver dag. Foruden de 79 deltagende skibe, bestod The Tall Ships Races af en lang række afledte aktiviteter langs havnefronterne i Aalborg og Nørresundby, herunder koncerter, parader, fyrværkeri og mulighed for besøg ombord på skibene.

COWI og Aalborg City måler løbende fodgængerflowet i byens gågadesystem via City Sense™. Sammenlignes de tre hele døgn, hvor der har været aktiviteter ifm. The Tall Ships Races, dvs. lørdag-søndag-mandag, så var der ca. 100% flere registreringer i dagene med The Tall Ships Races sammenlignet med ugen før. En fordobling af antallet af registreringer svarer til en stigning, der overgår selv julehandlen!

Resultaterne kan bl.a. bruges til at vurdere på åbningstiderne i midtbyens butikker i forbindelse med større events såsom The Tall Ships Races. Antallet af fodgængere topper normalt mellem 14.00 og 16.00 i sommerperioden, men under The Tall Ships Races er toppen flyttet et par timer senere til mellem 16.00 og 18.00. Også efter kl. 18.00 er der fortsat mange mennesker i byen. Læs resten


Skriv en kommentar

City Sense™ blåstemples af Erhvervsstyrelsen!

Den seneste tid har der i medierne været stor bevågenhed omkring digital overvågning og persontracking. I den forbindelse har forskellige medier bragt en række artikler, der hævder, at indsamling af MAC-adresser skulle være ulovligt ifølge EU’s ”cookiedirektiv”.

COWI City Sense™ er netop baseret på indsamling af MAC-adresser. Derfor har vi sammen med vores underleverandør, Blip systems A/S, haft travlt med at afklare, hvorvidt systemet er omfattet af ”cookiebekendtgørelsen”.

Persondatasikkerhed i City Sense™ ligger os meget på sinde i COWI. Data må ganske enkelt ikke kunne bruges til at identificere, finde eller følge enkeltpersoner. Det vil vi ikke bidrage til. Og det kan vi heller ikke.

COWI City Sense™ indsamler ganske vist data fra mobiltelefoner og andre Bluetooth- og Wi-Fi-enheder, men de lagres ikke i en identificérbar form. Et avanceret krypteringssystem sørger for, at de indsamlede MAC-adresser anonymiseres, så det ikke kan lade sig gøre at finde tilbage til de enheder, adresserne stammer fra. Hertil kommer, at der hyppigt skiftes krypteringsnøgle, så en given MAC-adresse tildeles en ny værdi. Dermed er det også umuligt at genkende enheden over tid.

Vi har altid fokuseret på denne sikkerhed, blandt andet ved at sikre os, at vi overholder persondatalovens bestemmelser, og nu kan vi ånde lettet op i forhold til de nyligt rejste påstande:

City Sense™ er lovligt!

Erhvervsstyrelsen, der er dansk myndighed på området, har d. 26. marts 2015 afgjort følgende:

“Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack’s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet af kravet om afgivelse af information og indhentelse af samtykke fra slutbrugeren i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (”cookiebekendtgørelsen”).”

Den fulde afgørelse kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://erhvervsstyrelsen.dk/trafikovervaagningssystem-ikke-omfattet-af-cookie-reglerne

Hos COWI glæder vi os over afgørelsen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores kunder og underleverandør, og igen have fokus på at skabe viden og værdi i trafik- og byplanlægning med City Sense™ – alt sammen til glæde for de, der selv medvirker til at levere de nødvendige data.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.


Skriv en kommentar

City Sense™ – mere end rejsetider?

Blog_Asbjørn

Gennem fire måneders virksomhedsophold hos COWI, fra september til december 2014, har jeg beskæftiget mig med at undersøge anvendelsesmulighederne for Bluetooth-delen af City Sense™. Jeg er til dagligt civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet (Veje og Trafik), og på mit 9. semester havde jeg mulighed for at tage på virksomhedsophold, hvilket jeg benyttede mig af. I tæt samarbejde med COWI fik jeg sammensat et spændende projekt, som har været omdrejningspunktet for mit ophold.

Over en årrække har COWI anvendt Bluetooth-sensorer til at levere rejsetidsdata fra dele af primært det danske vejnet. Senest er idéen om at anvende teknologien til at estimere trafikmængder og retningsfordelinger gennem vejkryds opstået. Perspektiverne heri er store fordi disse data normalt er ressourcekrævende at indsamle. Læs resten


Skriv en kommentar

City Sense™ leverer data om fodgængerflowet i Aalborgs gågader

City Sense i Aaæborg City

City Sense™ er opsat i gågadenettet i Aalborg og måler fodgængerflowet i strøgområdet. Med City Sense™ er det muligt at kortlægge antallet af fodgængere de forskellige steder fordelt over hele døgnet. Det er også muligt at måle effekten af events, og det er særlig vigtigt for Cityforeningens satsning på julemarkedet. City Sense™ er opsat i flere gågadesystemer i Danmark og har stor værdi for kommunen, de butiksdrivende og kunderne.

Data fra mobiltelefoner krypteres og anonymiseres i samme øjeblik, som registreringen foretages. Hverken COWI eller andre kan derfor identificere den enkelte telefon, og ingen personhenførbare data bliver registreret.

Se hele indslaget på TV2 Nord ved at klikke på billedet ovenfor.

Læs resten