City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

5 km moler, 2 km kaj og 155 ha nyt land: VVM og plangrundlag for Frederikshavn Havn er klar

vizu_overbliksfoto_blog

Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne.  De kommende år står havnen overfor en omfattende udvidelse – baseret på den masterplan COWI udarbejdede sidste år.

COWI har nu gennemført omfattende VVM-undersøgelser af udvidelsen, og vilkårene for projektet er nu konkretiseret og synliggjort for bygherre, myndigheder og offentligheden. VVM’en har særligt belyst forholdet til stenrev og beskyttede dyre- og plantearter i området, fredningen ved Hirsholmene, det nærliggende Natura 2000-område, samt de landskabelige forhold. Planerne er udsendt i offentlig høring sammen med VVM’en. Se dokumenterne her. Læs resten


Skriv en kommentar

Faaborg-Midtfyn i front med havnesikring

Havnesikring_Faaborg

Faaborg Havn knytter forbindelsen mellem en af de dejligste byer på Fyn og fjorden udenfor. Den er en stor attraktion for alle, der kommer til området eller færdes der til dagligt, men den er også en lidt for åben port, når vandet fra Det Sydfynske Øhav og Østersøen skvulper over. Det har i de senere år enkelte gange ført til oversvømmede gader og huse. Selv med  udsigt til stigende vandstand, behøver det ikke ske mere. Faaborg-Midtfyn Kommune er med hjælp fra COWI ved at udarbejde forslag til, hvordan havnen kan sikres mod oversvømmelse og samtidig bevare sin status som en af kommunens rekreative perler. Læs mere i dagens tillæg til Jyllandsposten og Politiken.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI er rådgiver for Odense Musik- og Teaterhus

OMT_blog

Med realiseringen af Odense Musik- og Teaterhus igangsætter Odense Kommune endnu et projekt, som skal være med til at sikre udviklingen af Odense. COWI er rådgiver på det 32.000 kvm store musik- og teaterhus. Odense Musik- og Teaterhus  kommer til at indgå i et større byomdannelsesprojekt i forbindelse med omlægningen af Thomas B. Thriges Gade.

​Sammen med arkitektfirmaet C.F. Møller og entreprenørfirmaet KPC skal COWI sikre realiseringen af Odense Musik- og Teaterhus – et byggeri til 550 mio. kr., som kommer til at ligge i hjertet af Odense. Med 32.000 kvm kommer Odense Musik- og Teaterhus til at huse flere at byens kulturinstitutioner. Udover en stor teater- og koncertsal med 1.750 siddepladser, skal huset også rumme Odense Musikkonservatorium & Skuespillerskole og Odense Teater. Samtidig bliver huset et moderne konferencecenter med butiksareal og ungdomsboliger i tilknytning til huset. COWI varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI som gennemgående rådgiver for Thomas B. Thriges Gade i Odense

TBT_D_blog

24.000 biler kører hver dag igennem hjertet af Odense på den firesporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade. Gaden, som den ser ud i dag, har været en stor hindring for at skabe en sammenhængende bymidte. Når omdannelsen ‘Fra gade til By’ igangsættes i 2014 lukkes Thomas B. Thriges Gade for gennemkørende trafik og der skabes en bilfri bymidte, hvor trafikken foregår til fods, på cykel, med citybus og letbane med mulighed for at parkere sin bil i kældre under gaden. Med omdannelsen nedlægges gaden inden for projektområdet mellem Albanigade og Østre Stationsvej til fordel for et nyt byområde, der forbinder det kommercielle centrum med Odenses museumskvarter.

COWI har, som bygherrerådgiver, bistået Odense Kommune og Realdania med planlægning og realisering af det ambitiøse projekt. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI køber Vattenfall Engineering

Amager_Power_Station_05Low_blog3

Vattenfall Engineering har mange års særdeles solid ekspertise inden for kraftværker og grøn omstilling af kraftvarmeværker. De cirka 70 ingeniører i Vattenfall Engineering overflyttes efter sommerferien til COWI og bringer spændende projekter med sig, bl.a. inden for grøn omstilling af kraftvarmeværker. Vi  forventer stor synergi på energiområdet som følge af opkøbet.

Vores afdeling for Plan, Udvikling og Trafik har mange års erfaring med udarbejdelse af lokalplaner, landskabsanalyser og visualiseringer for store energianlæg, og vi glæder os til at arbejde sammen med vores nye kolleger. Læs resten


Skriv en kommentar

Ejendomsret: Kan en tandlægeregning besværligøre varmeforsyning til nyt boligområde?

Varmeforsyning_blog

COWI samarbejder med både forsyningsselskaber og kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. COWIs landinspektører bliver ofte inddraget i projekterne, da der kan opstå juridiske problemstillinger i forhold til køb af arealer og rettigheder til blandt andet etablering af tekniske forsyningsanlæg på private arealer.

Læs historien om et eksempel på en håndtering af ejendomsretlige problemstillinger på byudviklingsprojekter: Læs resten


Skriv en kommentar

Godt naboskab: COWI bliver rådgiver på Kanalvejsgrunden i Lyngby

Kanalvej_blog

Et godt naboskab med Danica Pension har været med til at bane vejen for COWI på et kæmpe bolig- og erhvervsbyggeri på Kanalvejsgrunden i Lyngby. Det nye byggeri skal blandt andet huse Microsofts 900 danske medarbejdere.

Vores rolle i projektet er at hjælpe med input til parkering, trafik og planforhold. I planlægningsfasen har COWI udarbejdet forslag til lokalplan og tilhørende miljøvurdering og VVM-screeening. Efterfølgende har COWI stået for at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med hovedentreprisen på jordarbejdet og totalentreprisen på hele Microsoftbygningen. Læs mere om projektet her. Læs resten