City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Inspirationsmøde ved COWI: DGNB – et værktøj til bæredygtig byudvikling

DGNB_Invitation

COWI har fornøjelsen at invitere dig og andre fra din organisation til et spændende inspirationsmøde om DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Den nye standard er en certificering af bæredygtige bygninger og  byområder, og konkrete erfaringer fra arbejdet med DGNB vil danne baggrunden for eftermiddagens faglige debat.

Inspirationsmødet finder sted fredag den 8. maj 2015 hos COWI på Visionsvej 53 i Aalborg. Oplæggene og debat er programsat til at vare fra kl. 14.00 til 16.00. Efterfølgende byder vi på snacks og øl/vand. Arrangementet er gratis, og programmet kan ses her.

Du må meget gerne videresende invitationen til medarbejdere i din organisation, de er mere end velkomne til at deltage. Vi beder blot om, at de tilmelder sig inden mødet på dette link.

Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt kontorhus med bæredygtig lokal grundvandsløsning

ATP Ejendommes nye kontorhus, Pakhuset, står klart til brug yderst på Langelinie i København i starten af 2015. Kontorhusets grundvandskøling vil mindske det årlige elforbrug til ca. 1/4 i forhold til traditionel køling, og CO2-besparelsen vil være ca. 75 %.

COWI har været med til at designe en unik løsning med oppumpning af saltvand til køling fra dybereliggnede kalklag, og efterfølgende ledes vandet ud i havnen.

Læs mere på side 20-22 i HVAC Magasinet. Læs resten


Skriv en kommentar

Hele vejen rundt: Fra bar mark til bynært boligområde

Ferskenvej

Det er med at holde skruen i vandet, når der planlægges for bynære boliger af høj kvalitet. Før en bar mark kan omdannes til et attraktivt boligområde er der mange processer at holde styr på. COWI har hjulpet Aalborg Kommune igennem de fleste faser med udvikling af området ved Ferskenvej.

Nogle af de centrale emner har været bebyggelsesskitser og endelig plan, lokalplan, procesrådgivning, byggemodning, vejprojektering og projektering af spildevand. Projektet har forløbet gennem de sidste 5 år, og snart er området klar til bebyggelse med parcelhuse, institutioner og rekreative arealer. Læs resten


Skriv en kommentar

5 km moler, 2 km kaj og 155 ha nyt land: VVM og plangrundlag for Frederikshavn Havn er klar

vizu_overbliksfoto_blog

Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne.  De kommende år står havnen overfor en omfattende udvidelse – baseret på den masterplan COWI udarbejdede sidste år.

COWI har nu gennemført omfattende VVM-undersøgelser af udvidelsen, og vilkårene for projektet er nu konkretiseret og synliggjort for bygherre, myndigheder og offentligheden. VVM’en har særligt belyst forholdet til stenrev og beskyttede dyre- og plantearter i området, fredningen ved Hirsholmene, det nærliggende Natura 2000-område, samt de landskabelige forhold. Planerne er udsendt i offentlig høring sammen med VVM’en. Se dokumenterne her. Læs resten


Skriv en kommentar

Faaborg-Midtfyn i front med havnesikring

Havnesikring_Faaborg

Faaborg Havn knytter forbindelsen mellem en af de dejligste byer på Fyn og fjorden udenfor. Den er en stor attraktion for alle, der kommer til området eller færdes der til dagligt, men den er også en lidt for åben port, når vandet fra Det Sydfynske Øhav og Østersøen skvulper over. Det har i de senere år enkelte gange ført til oversvømmede gader og huse. Selv med  udsigt til stigende vandstand, behøver det ikke ske mere. Faaborg-Midtfyn Kommune er med hjælp fra COWI ved at udarbejde forslag til, hvordan havnen kan sikres mod oversvømmelse og samtidig bevare sin status som en af kommunens rekreative perler. Læs mere i dagens tillæg til Jyllandsposten og Politiken.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI er rådgiver for Odense Musik- og Teaterhus

OMT_blog

Med realiseringen af Odense Musik- og Teaterhus igangsætter Odense Kommune endnu et projekt, som skal være med til at sikre udviklingen af Odense. COWI er rådgiver på det 32.000 kvm store musik- og teaterhus. Odense Musik- og Teaterhus  kommer til at indgå i et større byomdannelsesprojekt i forbindelse med omlægningen af Thomas B. Thriges Gade.

​Sammen med arkitektfirmaet C.F. Møller og entreprenørfirmaet KPC skal COWI sikre realiseringen af Odense Musik- og Teaterhus – et byggeri til 550 mio. kr., som kommer til at ligge i hjertet af Odense. Med 32.000 kvm kommer Odense Musik- og Teaterhus til at huse flere at byens kulturinstitutioner. Udover en stor teater- og koncertsal med 1.750 siddepladser, skal huset også rumme Odense Musikkonservatorium & Skuespillerskole og Odense Teater. Samtidig bliver huset et moderne konferencecenter med butiksareal og ungdomsboliger i tilknytning til huset. COWI varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner. Læs resten