City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Beskeden sammenhæng mellem parcelhuses energistandard og beboernes sundhed

Energimærke og Sundhed_blog.jpg

Ny analyse har undersøgt sammenhængen mellem parcelhuses energimærke og beboernes sundhed. Analysen, som COWI har lavet for Energistyrelsen, er den hidtil mest detaljerede undersøgelse af området i Danmark.

Boligejerne i Danmark investerer hvert år milliarder i energiforbedringer af deres boliger. Dermed slipper de billigere, når det gælder opvarmning af boligen, men forbedrer det også beboernes sundhed?

Det umiddelbare svar er nej. I hvert fald konkluderer ny undersøgelse, som COWI har lavet for Energistyrelsen, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem parcelhusets energistandard og beboernes sundhed.

COWI har for Energistyrelsen undersøgt sundheden hos beboere i 160.000 parcelhuse med forskelligt energimærke for at se, om der er sammenhæng mellem boligens energimærke og beboernes sundhed. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at der ikke kan findes en entydig sammenhæng mellem parcelhusets energistandard og beboernes sundhed.

Læs rapporten her. Læs resten af blogindlægget og få et indblik i konklusionerne.

Læs også mere om nyheden på Energistyrelsen og på COWI.dk

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI køber bygherrerådgiver Bascon

Foto: Mikkel Frost

Isbjerget på Aarhus havn, hvor COWI var bygherrerådgiver for Pension Danmark og Bascon var Aarhus Kommunes (grundejerens og myndighedens) rådgiver.​ Foto: Mikkel Frost

​COWI Danmark har netop indgået en aftale om at købe en af Danmarks største bygherrerådgivere, Bascon, der særligt er kendt for sin strategiske bygherrerådgivning.

”Både Bascons og COWIs bygherrerådgivning tager udgangspunkt i kundens forretningsmodel og er baseret på en dyb forståelse af kundens succeskriterier og udfordringer. Denne indsigt er vigtig ikke blot i vores bygherrerådgivningsydelser, men også for værdiskabelsen i vores tekniske konsulentydelser og projekteringsopgaver,” siger Jens Christoffersen, direktør for COWI Danmark.

”Det er et godt fundament for en succesfuld integration, og vi kan i fællesskab styrke værdiskabelsen for vores kunder i hele Danmark,” siger Lars Svenningsen, der er administrerende direktør i Bascon, og som selv følger med over til COWI efter salget.

Læs mere om nyheden på www.cowi.dk Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt inspirationskatalog: Anvendelse af tomme grunde

Tomme_Grunde_Blog

En nedrevet butiksejendom er blevet til et nyt bytorv i Bindslev.

Med den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger fra 2010 og 2011 er der nedrevet ca. 3.500 skæmmende bygninger, mens ca. 1.325 er blevet istandsat i 39 kommuner.

COWI har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter(MBBL) udarbejdet et inspirationskatalog med mange gode eksempler på, hvordan tomme grunde kan bruges til nye anvendelser, der gavner det lokale miljø og sammenhold. Brugt på den rigtige strategiske måde, fx i forbindelse med områdefornyelse, kan de tomme grunde få stor betydning for lokalsamfundets udvikling og igangsættelse af en positiv udviklingsspiral.

Eksemplerne er mange, og omfatter bl.a. et stykke med grønt i Stokkemarke, et bytorv i Bindslev, en sognegård i Ullits, et kunstprojekt i Selde, en grøn forbindelse i Durup, og Mulighedernes Hus m.m. i Vestervig. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Inspirationsmøde ved COWI: DGNB – et værktøj til bæredygtig byudvikling

DGNB_Invitation

COWI har fornøjelsen at invitere dig og andre fra din organisation til et spændende inspirationsmøde om DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Den nye standard er en certificering af bæredygtige bygninger og  byområder, og konkrete erfaringer fra arbejdet med DGNB vil danne baggrunden for eftermiddagens faglige debat.

Inspirationsmødet finder sted fredag den 8. maj 2015 hos COWI på Visionsvej 53 i Aalborg. Oplæggene og debat er programsat til at vare fra kl. 14.00 til 16.00. Efterfølgende byder vi på snacks og øl/vand. Arrangementet er gratis, og programmet kan ses her.

Du må meget gerne videresende invitationen til medarbejdere i din organisation, de er mere end velkomne til at deltage. Vi beder blot om, at de tilmelder sig inden mødet på dette link.

Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt kontorhus med bæredygtig lokal grundvandsløsning

ATP Ejendommes nye kontorhus, Pakhuset, står klart til brug yderst på Langelinie i København i starten af 2015. Kontorhusets grundvandskøling vil mindske det årlige elforbrug til ca. 1/4 i forhold til traditionel køling, og CO2-besparelsen vil være ca. 75 %.

COWI har været med til at designe en unik løsning med oppumpning af saltvand til køling fra dybereliggnede kalklag, og efterfølgende ledes vandet ud i havnen.

Læs mere på side 20-22 i HVAC Magasinet. Læs resten


Skriv en kommentar

Hele vejen rundt: Fra bar mark til bynært boligområde

Ferskenvej

Det er med at holde skruen i vandet, når der planlægges for bynære boliger af høj kvalitet. Før en bar mark kan omdannes til et attraktivt boligområde er der mange processer at holde styr på. COWI har hjulpet Aalborg Kommune igennem de fleste faser med udvikling af området ved Ferskenvej.

Nogle af de centrale emner har været bebyggelsesskitser og endelig plan, lokalplan, procesrådgivning, byggemodning, vejprojektering og projektering af spildevand. Projektet har forløbet gennem de sidste 5 år, og snart er området klar til bebyggelse med parcelhuse, institutioner og rekreative arealer. Læs resten