City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Campusprojekt om cykling i Svendborg bliver ført ud i virkeligheden

 

Projektet SmartBikeParking udspringer oprindeligt af et cykelprojekt, der blev udarbejdet på STX i 2013 i forbindelse med at Svendborg Kommune involverede elever på STX i at få unge til at cykle mere i dagligdagen. En af konklusionerne fra projektet var at mange efterspurgte nogle mere sikre cykelstativer, så cyklen kunne blive stående til brug i byen, hvis man kom langvejs fra – og det blev grundlaget for resten af projektet.

Eleverne fra HTX stod for skitsering og design af de nye cykelstativer, og en klasse på HHX har netop udviklet en markedsføringskampagne til eleverne på campus. Videoen er en del af markedsføringen. Standerne er færdigudviklet og produceret hos Åsum Smedie og styringen af låseanordningen er færdigdesignet og produceret af Amfitech.

”Det er første gang at vi i Danmark på denne måde ser at et campusprojekt, drevet af ideer fra elever på forskellige gymnasiale retninger bliver ført ud i virkeligheden, og det er også noget af det der gør det så unikt” siger lærer på Svendborg Handelsskole og tovholder på projektet, Jane Bjerre Siebken. Læs resten


Skriv en kommentar

Nye muligheder for udvikling af byernes detailhandel

2018-01-04 14_09_29-Detailhandelsanalyse_Sønderborg_2015_v3.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.jpg

Nogle butikstyper er vanskelige at indpasse i den historiske bymidte på grund af bl.a. plads, parkering og trafik. Den nye Planlov giver mulighed for at etablere flere og større butikker – også uden for bymidten. Planloven giver nemlig mulighed for at etablere nye aflastningsområder og at udvide af eksisterende aflastningsområder, og samtidig er der ikke længere nogen størrelsesbegrænsing for de store udvalgsvarebutikker.

Med planlægningen for aflastningsområder åbnes op for nye muligheder for vækst og udvikling af byernes detailhandel. Ny detailhandel i aflastningsområder kan dog også have konsekvenser for bymidterne. Derfor handler det ofte om at finde den optimale rollefordeling mellem den levende og attraktive bymidte og aflastningsområdet til f.eks. store udvalgsvarebutikker.

Med de nye muligheder for aflastningsområder følger nye redegørelseskrav til kommunerne. Planlægningen for aflastningsområder er udover de almindelige krav om redegørelse ved planlægning for detailhandel også omfattet af de særlige krav om redegørelse ved planlægning for aflastningsområder. Som noget nyt skal der nu bl.a. redegøres for påvirkningen af konkurrencen, priseffekten og oplandet.

COWI har været med til at udarbejde den nye Vejledning om detailhandelsplanlægning og har rådgivet kommuner i hele landet om planlægning for aflastningsområder siden den nye Planlov trådte i kraft.

Kontakt os for at høre nærmere om de nye muligheder i detailhandelsplanlægningen. Læs resten


Skriv en kommentar

Ny højvandssluse stormflodssikrer Frederiksværk

Visualisering_Panorama10_lukket_dark_lowres

Stormfloden Bodil oversvømmede store dele af Frederiksværk i 2013. Det havde store økonomiske konsekvenser for både byens borgere og virksomheder.

Derfor udbød Halsnæs Kommune totalrådgivningsopgaven til en højvandssluse, der som et led i den samlede sikring af byen skal forhindre en gentagelse af oversvømmelserne. Slusen er placeret i Arresø Kanal, hvor kanalen løber ud i Roskilde Fjord og forhindrer oversvømmelse i Frederiksværk med en port, der lukker ved højvande. Slusen blev for alvor testet allerede inden den officielle åbning og hele byen kunne ånde lettet op, da den bestod og holdt vandet ude.

Formålet med anlægget er at sikre borgere og virksomheder mod ekstremt højvande i Roskilde Fjord og forprojektet blev igangsat i 2015. COWI begyndte detailprojekteringen i oktober 2016 med udbud i marts 2017.

“Projektet har involveret rigtig mange discipliner”, oplyser COWIs Projektleder Marianne Ostenfeld og opremser geoteknikere, landinspektører, miljøingeniører, bygningsingeniører samt el- og spildevandsingeniører. Marianne understreger, hvor vigtig involveringen og samspillet mellem de forskellige discipliner og erfaringer har været for at komme frem til en sammenhængende løsning. Halsnæs kommune får således en løsning med 50 års levetid.

Hvorfor en pumpestation?
I slusen er der opført en simpel pumpestation med 2 pumper, der pumper vand fra Arresø kanal til fjordsiden af slusen. Det forhindrer, Læs resten


Skriv en kommentar

Når cyklerne overtager byrummet

John F. Kennedys Plads

Figur 1: Cykler parkeret ulovlig på fortovet under træet ved det nordvestlige hjørne af Kennedy Arkaden (Foto: Louise Bruun Ploughmand)

John F. Kennedys Plads i Aalborg er med banegården og busterminalen et vigtigt trafikalt knudepunkt, der forbinder Aalborg til de omkringliggende bydele og ikke mindst til resten af landet. Med Aalborg Kommunes ønske og strategi om at flytte flere borgere fra bil til cykel og kollektiv trafik er store pladsproblemer opstået ift. cykelparkering. Cykelstativerne er overfyldte og ulovligt parkerede cykler fylder op i gadebilledet og skaber farlige situationer for fodgængerne.

Som praktikant ved COWI i efteråret 2017 har jeg arbejdet med denne problemstilling og med forskellige værktøjer undersøgt, hvor det vil være muligt at implementere flere cykelparkeringspladser på og omkring pladsen. Opgaven har været todelt, da kommunen både ønskede idéer til den mere langsigtede udvikling af området, men især også en her-og-nu-løsning, som kan skabe flere parkeringspladser på ganske kort tid. Et vigtigt fokus har i denne sammenhæng været midlertidighed, da fremtidsplanerne på John F. Kennedys Plads er usikre, og det derfor skal være muligt at flytte de nye parkeringsfaciliteter til andre trængende områder i Aalborg såsom Nordkraft og midtbyen.

Til dagligt er jeg civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet (Urban Planning and Management) på 9. semester, men i efteråret 2017 har jeg været i praktik ved COWI i Aalborg. Her har jeg arbejdet med mange forskellige emner inden for trafik- og byplanlægning, hvilket har været virkelig spændende og givet mig Læs resten


Skriv en kommentar

Nu ses vi da på Vejforum, ikke?

Igen i år finder du COWI på stand nr. 100 – lige inden for den første dør i den store sal på Nyborg Strand. Vi glæder os til at byde jer velkommen på standen og vise nogle af de spændende ydelser og produkter, vi konstant arbejder på at udvikle og forbedre.

Effektiv håndtering af uheldsdata
I år har vi særlig fokus på Uheldsportalen – et nyt webbaseret analyseværktøj, som giver de danske kommuner helt nye muligheder for hurtigt, effektivt og igennem en fantastisk brugergrænseflade at arbejde med uheldsdata.

Uheldsportalen

Verdens mest avancerede trafikanalyse
Vi demonstrerer også, hvordan avancerede teknologier som Machine Vision, Neural Networking og Deep Learning kan bruges både til at gennemføre verdens mest avancerede trafikanalyser i programmet Data From Sky og til at detektere parkerede biler i realtid ved brug af et helt almindeligt webcam (ja, billedet herunder er fra den super-avancerede installation, Rasmus og Jonas har fået lov at placere på taget af Nyborg Strand – mere skal der faktisk ikke til).

P-detektering

Bliver du helt vild med de avancerede trafikanalyser, og arbejder du i en kommune, kan du deltage i årets største konkurrence med en præmieværdi på intet mindre end 15.000 kr. – nemlig en såkaldt skoleankomstanalyse foretaget med drone og Data From Sky.

Skoleankomstanalyse

Åh, ja – vi bidrager i øvrigt også til Vejforum med 18 faglige indlæg, flere af dem sammen med gode kunder. Der er alt på menuen lige fra vejjura til trafiksikkerhed, cykling, smarte trafikdata og vejregelarbejde.

Vi ses på Vejforum!

For yderlige information:

Rasmus Albrink
rsal@cowi.com
+45 5122 8711

Jonas Hammershøj Olesen
jool@cowi.com
+45 2179 8862


Skriv en kommentar

Uheldsportalen testet af tre kommuner – og begejstrer!

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...

Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette adgangen til uheldsdata og gøre det muligt for kommunerne at tilgå uheldsdata på en let og intuitiv måde.

Som led i at bygge et godt analyseværktøj til kommunerne har Uheldsportalen været testet af tre kommuner. De tre kommuner har testet funktionalitet, brugervenlighed, overblik over data og anvendelig i den daglige forvaltning.

Konklusionen er klar: Uheldsportalen har begejstret og vil spare en kommune for mange timers arbejde årligt i fht. indhentning og bearbejdning af uheldsdata. Uheldsportalen vil lette en kommunes arbejde med uheldsdata og giver de trafiksikkerhedsansvarlige medarbejdere mulighed for hurtigt og enkelt at give svar på spørgsmål. Det kan være  politikere, borgere eller kolleger, der har spørgsmål om trafiksikkerhed, uheldsoplysninger, og hvordan det går med trafiksikkerheden i kommunen. Med Uheldsportalen kan der hurtigt svares på spørgsmål om udviklingen af personskader, udviklingen af trafikulykker med cyklister, antallet af trafikulykker på en nyligt ombygget vejstrækning eller et kryds og mange andre spørgsmål.

En kommune beskriver Uheldsportalen som “smart, overskuelig og lige til at gå til”.

En kommune understreger, at udviklingen af Uheldsportalen “får os til at klappe i vores små hænder”.

Udviklingen af Uheldsportalen fortsætter med mange gode input til nye muligheder fra de tre kommuner, men allerede nu kan Uheldsportalen meget.

Helt konkret kan Uheldsportalen bl.a.: Læs resten


Skriv en kommentar

Vi søger en by- og lokalplanlægger til vores kontor i Aarhus

planning-07-2

Brænder du for at arbejde med by- og lokalplanlægning, planprocesser og miljøvurderinger og VVM? Så kunne du være den kollega, vi mangler!

Du vil blive en del af teamet, der arbejder fuldtid med byplanopgaver i bred forstand og får mulighed for at udvikle planmiljøet. Alt efter din profil har du mulighed for at blive involveret i andre opgaver som eksempelvis master- og bebyggelsesplaner, procesplanlægning og andre rådgivningsopgaver for myndigheder, bygherrer og samarbejdspartnere. Vi ser gerne, at du varetager udadvendt kontakt til kunder i Midt- og Sydjylland.

COWIs byplanmiljø er Danmarks stærkeste fagmiljø inden for by- og trafikplanlægning. Vi er mere end 100 planlæggere fordelt på Aalborg, Aarhus, Vejle, Esbjerg og Lyngby. Cirka halvdelen er byplanlæggere, der arbejder med alle aspekter af byplanlægning, mens de øvrige hovedsageligt er trafikplanlæggere.

Interesseret?
Læs mere og send os din ansøgning her.

Læs resten